TICTAC – daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu kvalitāti "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

No 22. līdz 28. oktobrim Bulgārijā notiks TICTAC apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un ikvienam, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus. Pieteikšanās līdz 3. septembrim.

Apmācību mērķi:
-    popularizēt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” kā izglītības rīku;
-    izzināt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, koncentrējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
-    izprast programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” lomu organizācijas ilgtermiņa stratēģijā;
-    veicināt pirmos soļus jaunatnes jomas projekta izstrādāšanā kopā ar starptautisku komandu;
-    attīstīt dalībnieku kompetences neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesu plānošanā;
-    popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu kā galvenos elementus, īstenojot Eiropas projektus.

Dalībnieku profils

Apmācību kurss ir izstrādāts jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, kuri/-iem:
-    ir piedalījušies kādā starptautiskā pasākumā/ aktivitātē (ne obligāti programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros);
-    ir motivēti mācīties par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un izmantot to, veidojot vai stiprinot starptautisko sadarbību;
-    ir ieinteresēti uzlabot savu starptautisko projektu kvalitāti;
-    ir organizācijas atbalsts dalībai TICTAC apmācībās, kā arī ir tiesīgi savā organizācijā, īstenot Eiropas jaunatnes projektus;
-    ir vismaz 18 gadus veci;
-    var izmantot angļu valodu kā darba valodu, jo valodas zināšanu līmenis var ierobežot iespējas mācīties.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 3. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.6524/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv