Tērvetes novada jauniešus aicinās aktivizēties

14. aprīlī Tērvetes novada dome Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam apkakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ietvaros iesniedza projekta “Aktivizējies, lai iesaistītos!” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Nu darbiņš, kas bija jāveic pie tā sagatavošanas, vainagojies panākumiem, jo projekts par kopējo summu 4309,56 eiro ir apstiprināts! Tas norisināsies no šī gada 2. jūnija līdz 30. septembrim.

Projekta mērķis ir veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā.

Tā ietvaros 1. augustā notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Jauniešu māju Liepājā, no 11. līdz 14. augustam tiks organizētas neformālās izglītības apmācības par līdzdalību, pasākumu organizēšanu un saziņas veidošanu, savukārt no 1. līdz 28. septembrim norisināsies Jauniešu mēnesis. Par iespējām, kā novada jauniešiem projekta aktivitātēs iesaistīties, var uzzināt www.tjauniesi.com

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Aivis Majors
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra
jaunatnes lietu koordinators, 
projekta koordinators
aivis.majors[at]gmail.com