Šveice uz laiku zaudē savu "Programmas valsts” statusu un kļūst par "Partnervalsti”

Šveice, līdz tiek noslēgts līgums par turpmāku Šveices dalību "Erasmus+” programmā, nevar piedalīties programmā kā vienlīdzīga Programmas valsts, bet iegūst tādu pašu statusu kā citas pasaules valstis (Partnervalsts). Tas nozīmē, ka 1. pamatdarbības (KA1) ietvaros (Jauniešu apmaiņas projekti, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti) Šveicei nav tiesību ne uzņemt, ne nosūtīt dalībniekus. 2. pamatdarbības (KA2) ietvaros (Stratēģiskās partnerības projekti) Šveices organizācijas nevar iesniegt projektu pieteikumus, taču var piedalīties kā partneri no citām pasaules valstīm. 3. pamatdarbības (KA3) ietvaros (Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti) Šveices organizācijas nevar iesniegt projektus vai piedalīties projektos kā partneri. Šveices Nacionālā aģentūra nedrīkst izvērtēt un administrēt Šveices organizāciju projektu pieteikumus, kas iesniegti programmā "Erasmus+”. Projektos, kuri apstiprināti programmas "Jaunatne darbībā” ietvaros, Šveice piedalās kā Programmas valsts.