Supervīzijas jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem. Piesakies pilotprojektam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) turpina sadarbību ar jaunatnes lietu speciālistiem ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai. Aicinām jaunatnes lietu speciālistus un jaunatnes darbiniekus iesaistīties pilotprojektā, kura laikā katrs varēs saņemt supervizora atbalstu. Pieteikšanās tiešsaistē pagarināta līdz 16. augustam.

Laikā no 2016. līdz 2019. gadam JSPA kopā ar 20 Eiropas valstu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municiapl Level”, kura ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Ņemot vērā ikdienas un ilgtermiņa personīgos izaicinājumus jaunatnes jomā, ar kuriem jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem nākas sastapties, kā, piemēram, sadarbības veidošana ar dažādām iesaistītajām pusēm, lomu definēšana, konfliktsituācijas, inovatīvu risinājumu meklēšana, izdegšana u.c., periodā no 2019. gada septembra līdz 2020. gada maijam JSPA organizē pilotprojektu, lai sniegtu grupu un individuālo supervīziju atbalstu 12 Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem.

Pilotprojekta laikā paredzētas profesionāla, Latvijas Supervizoru apvienības biedra vadītas 8 grupu sesijas, katra 3 astronomisko stundu garumā. Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija dalībnieku grupas ietvaros, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

Katram dalībniekam nepieciešamības gadījumā, pēc atsevišķas vienošanās ar supervizoru pilotprojekta gaitā, tiks nodrošinātas arī 2 individuālās supervīzijas, katra 1 astronomiskās stundas apjomā, lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks.

Detalizētāka informācija par projekta mērķiem un norises grafiku

Papildus projekta ietvaros būs iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs, pieredzes braucienos Latvijā un Eiropā.

Prasības pilotprojekta dalībniekiem
•    Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, kā arī jaunatnes darbiniekiem, kas šobrīd veic amata pienākumus kādā no Latvijas pašvaldībām un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
•    Piesakoties, jāieplāno ierasties uz visām 8 grupu supervīziju tikšanās reizēm, kas notiks no 2019. gada septembra līdz 2020. gada maijam trešdienās vai piektdienās, kā arī jārēķinās ar 9 mēnešu aktīvu līdzdalību pilotprojektā.
•    Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (8 grupu un 2 individuālās tikšanās) un kafijas pauzes grupu supervīziju laikā.
•    Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz pilotprojekta norises vietu JSPA, Mūkusalas ielā 41, Rīgā un atpakaļ. Gadījumā, ja grupu supervīzijas tiks plānotas ārpus JSPA telpām, dalībniekiem tiks nodrošināts transports no JSPA.
•    Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, jāievēro konfidencialitāte par supervīziju grupā runāto.

Pieteikties pilotprojektam, var aizpildot pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc28-UrI4KXJsdYbtqWI_To2UaiF7T79nJRlLl7bHQaBJYJSw/viewform

Pieteikšanās līdz 16. augustam!

 

Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:
Nils Mosejonoks  
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinators
Tālr.: +371 67356283
nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv

 

Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Augusts 12, 2019 - 23:45