Studiju vizīte: strādājot ar jauniešiem NEET situācijā Austrijā

No 2. līdz 6. aprīlim Vīnē (Austrijā) notiks studiju vizīte, kurā Austrijas jaunatnes jomā strādājošie dalīsies savā pieredzē ar īstenotajiem projektiem un iniciatīvām, kā arī administratīvajām institūcijām jaunatnes un sociālā darba jomā, strādājot ar jauniešiem NEET situācijā. Galvenie studiju vizītes mērķi – pieredzes apmaiņa, iedvesma un jaunas sadarbības veidošanas. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2. februārim.

Studiju vizītes laikā būs iespēja iepazīt, kā Austrijas organizācijas strādā ar jauniešiem NEET situācijā (ar jauniešiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā un neapgūst arodu), kādas metodes un preventīvas stratēģijas izmanto, lai sniegtu atbalstu (Jauniešu garantija).

Jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, kā arī administratīvajos procesos ieinteresētie cilvēki no dažādām valstīm iepazīs Austrijas pieredzi darbā ar jauniešiem NEET situācijā. Studiju vizītē piedalīsies gan jaunatnes darbinieki un sociālie darbinieki, un citi interesenti, gan arī koordinatori un Nacionālo aģentūru pārstāvji. Studiju vizītes laikā dalībnieki dosies uz diviem Austrijas reģioniem un iepazīsies ar dažādiem projektiem un organizācijām. Būs laiks arī pieredzes apmaiņai un ilgtermiņa sadarbības veidošanai, atrodot starptautiskus partnerus, ar kuriem veidot starptautiskas partnerības.

Studiju vizītes laikā tiks sniegta plašāka informācija par Eiropas mobilitātes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām, kā arī īpaša uzmanība pievērsta, kā šo programmu projekti var kalpot par atbalsta instrumentiem darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Šī studiju vizīte tiek īstenota “Stratēģiskās partnerības iekļaušanas jomā” projekta ietvaros, un tajā piedalās 15 nacionālās aģentūras, kuras savās valstīs ievieš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Šīs partnerības mērķis ir veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu starptautiskās mobilitātes aktivitātēs. Vairāk informācijas https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionfornas/spinclusion/

Studiju vizītei aicināti pieteikties
Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, sociālie darbinieki, jaunatnes politikas veidotāji.

Darba valoda
Angļu

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 2. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-working-with-young-people-in-neet-situations-in-austria.7728/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācijai:
Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv