Studiju vizīte Somijas dienvidrietumu laukos (Rural Study Visit in South-West Finland)

Mazām organizācijām laukos var būt grūtības atrast cilvēkus, lai organizētu starptautiskus jauniešu apmaiņas projektus. Šīs studiju vizītes laikā varēs aplūkot labās prakses piemērus vienā no Somijas reģioniem. Lauki arī var būt starptautiski! Studiju vizīte norisināsies Somijā no 2017. gada 19. līdz 24. septembrim! Pieteikšanās līdz 11. augustam!

Studiju vizīte pulcēs kopā jaunatnes darbiniekus no mazpilsētām un lauku apvidiem, maziem ciematiņiem, lai viņi varētu ieskatīties somu pieredzē, kas var ļaut laukiem kļūt starptautiskākiem.

Bāzes nometne atradīsies izpētes reģiona centrā. No turienes mēs dosimies uz ciematiem un citiem maz apdzīvotiem apvidiem, lai redzētu, kā šajos reģionos jaunatnes darbinieki strādā ar jauniešiem, lai sniegtu jauniešiem iespēju izzināt Eiropu un tās dažādību starptautiskos projektos.

Tāpat būs iespēja iepazīt dalīborganizācijas un veidot sadarbības tīklus. Tā būs iespēja apspriest projektu idejas, lai vēlāk tās realizētu.

Galvenais uzsvars būs uz Jauniešu apmaiņas projektiem un Eiropas Brīvprātīgo darbu.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 18. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/rural-study-visit-in-south-west-finland.6553/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv