Studiju vizīte Somijā par digitālā darba ar jaunatni attīstīšanu (Developing Digital Youth Work)

Studiju vizītes mērķis ir pievērst uzmanību dažādām digitālajām pieejām, kas tiek izmantotas darbā ar jaunatni Somijā. Tā norisināsies Helsinkos no 17. līdz 21. septembrim. Pieteikšanās līdz 12. jūnijam!

Studiju vizīte norisināsies Somijas galvaspilsētā, dalībnieki apmeklēs pašvaldības struktūras, kas veic darbu ar jaunatni, attīstības projektus, baznīcas, kas veic darbu ar jaunatni un jaunatnes organizācijas.

Vizīšu laikā būs iespējams redzēt, kā tehnoloģiju izglītības, digitālās spēles un citi darba ar jaunatni digitālie risinājumi var tikt integrēti darbā ar jaunatni.

Studiju vizītes uzdevumi:

 • izprast Somijas darba ar jaunatni struktūru un digitālā darba ar jaunatni lomu tajā;
 • iepazīt dažādus digitālā darba ar jaunatni piemērus;
 • apmeklēt organizācijas, kuras izmanto digitālās pieejas darbā ar jaunatni;
 • dalīties ar savu digitālā darba ar jaunatni pieredzi;
 • apgūt piemērus, kurus turpmāk izmantot savā ikdienā.

Dalībnieku profils:

 • vismaz 18 gadu vecums;
 • spēj strādāt angļu valodā;
 • aktīvs darbā ar jaunatni;
 • interese iepazīt digitālo darbu ar jaunatni vai attīstīt savu digitālā darba ar jaunatni pieeju;
 • vēlme dalīties ar savu pieredzi digitālā darbā ar jaunatni, ja tāda ir;
 • vēlme pārnest digitālā darba ar jaunatni praksi uz savu darbu;
 • var piedalīties visās apmācību dienās.

Studiju vizīte var būt noderīga gan tiem, kuriem jau ir pieredze digitālā darbā ar jaunatni, gan tiem, kuriem šādas pieredzes nav.

Studiju vizītē piedalīsies 40 dalībnieki. Grupa tiks sadalīta mazākās grupās, kas katra atsevišķi apmeklēs organizācijas. Dažas sesijas tiks organizētas visām grupām kopā. Vizītes fasilitēs divi eksperti no Verke, Nacionālā digitālā darba ar jaunatni ekspertīzes centra (http://verke.org/).

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 12. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/developing-digital-youth-work-study-visit-in-finland.7344/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv