Stratēģiskās partnerības projektu īstenotāji aicināti pieteikties starptautiskam semināram "Impact+"

Semināra laikā dalībnieki attīstīs prasmi plānot un pielietot ietekmes novērtēšanas aktivitātes. Dalībnieki iemācīsies, kā izmantot "Impact+" uzdevumus, lai izzinātu, saprastu, prioritizētu un izplatītu savu aktivitāšu nozīmīgumu un ietekmi. Seminārs norisināsies no 14. līdz 15. novembrim Birmingemā, Lielbritānijā. Pieteikšanās līdz 31. augustam!

Semināra mērķi:

  • palīdzēt projektu īstenotājiem saprast ietekmes novērtēšanas konceptu;
  • apmācīt projektu īstenotājus, lai viņi spēj identificēt sava projekta ietekmi un rezultātus, izstrādāt atbilstošus indikatorus un identificēt atbilstošus datu avotus;
  • palīdzēt projektu īstenotājiem izmantot ietekmes pierādījumus, izplatot projekta rezultātus, identificējot atbilstošo auditoriju, partnerus un komunikācijas mehānismus.

Semināra laikā dalībniekiem būs jāveic virkne praktisku uzdevumu, lai iepazītos ar "Impact+" uzdevumu dažādām sadaļām un identificētu un uzrunātu atbilstošos sadarbības partnerus.

Dalībnieki šī semināra laikā nepildīs "Impact+" uzdevumus sava projekta ietvaros. Semināra laikā dalībnieki apgūs prasmes fasilitēt diskusiju un pabeigt uzdevumus kopā ar saviem projekta partneriem.

Paredzēts, ka dalībniekiem būs pieejamas 1 pret 1 sesijas pēc semināra, lai diskutētu par individuālā projekta jautājumiem. Tā būs iespēja saņemt komentārus un padomus par līdz šim paveikto darbu projekta ietvaros.

Tāpat ar šī semināra organizētāji sazināsies ar dalībniekiem 4-6 mēnešus pēc semināra ar aicinājumu piedalīties pētījumā par šī semināra ietekmi uz individuālo un projektu ietekmes novērtēšanu.

Semināram aicināti pieteikties 2018. gadā apstiprinātie otrās pamatdarbības (Stratēģiskās partnerības projekti) apstiprināto projektu īstenotāji. Pieredze rāda, ka šāds seminārs/radošā darbnīca ir visnoderīgākā projekta cikla sākumā. Dalībniekiem jābūt  ar mazu pieredzi vai bez pieredzes ietekmes novērtēšanā.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2018. gada 31. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/impact-seminar-for-youth.7472/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv