Strādā ar jauniešiem NEET situācijā?

Šī ir iespēja visiem jaunatnes, sociālajiem u.c. darbiniekiem, kuri sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā, uzņemt pie sevis „ēnas” vai ēnot kādu no organizācijām/institūcijām Austrijā, Igaunijā, Čehijā vai Lielbritānijā, lai dalītos pieredzē un iegūtu jaunas metodes atbalsta sniegšanā jauniešiem NEET situācijā. Pieteikšanās līdz 29. maijam.

Ilgtermiņa projekta „Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā” ietvaros nacionālo valstu jaunatnes aģentūras ir vienojušās par vienotu mehānismu, piedāvājot organizāciju/institūciju pārstāvjiem doties ēnot vai uzņemt pie sevis citas valsts organizācijas pārstāvjus, kuri arī ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā.

Šī ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas izmantot starptautiskā darba ar jaunatni iespējas un veidot sadarbību ar citu valstu organizācijām, dalīties pieredzē un iespējams nākotnē kopīgi realizēt kādu projektu programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes Korpuss".

Kad ir paredzēta darba ēnošana?

Ēnošanas laika periods paredzēts no 2019. gada maija līdz jūnijam. Iespējams ir ēnot organizāciju no 3 līdz 5 dienām (par datumiem organizācijas vienojas savā starpā).

Mērķgrupa
Organizāciju/institūciju pārstāvji, kuri sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā un vēlas iegūt dziļāku izpratni un aktīvāk iesaistīties starptautiskajā darbā ar jaunatni. Prioritāte tiks dota dalībniekiem, kuri ir piedalījušies kādā no iepriekšējām starptautiskajām aktivitātēm minētā ilgtermiņa projekta ietvaros, piemēram, kontaktu veidošanas pasākuma Igaunijā un starptautiskajām mācībām Latvijā, Izpētes brauciena uz Austriju utt.

Finansējums
Aģentūras vērtēs visus iesniegtos pieteikumus, ēnošanas lietderību un atbalsta gadījumā organizācijas saņems finansējumu, lai īstenotu ēnošanas aktivitāti.

Detalizētāka informācija pieejama: Job Shadowing.

Pieteikties var laika posmā no 9. līdz 29.maijam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: https://www.surveymonkey.com/r/5DBZYJP

 

P.s. Organizācijas, kuras uzaicināt pie sevis vai doties pie tām ēnot, pretendenti atrod paši un iesniedz vienotu pieteikumu.

 

Pieteikšanās līdz: 
Trešdiena, Maijs 29, 2019 - 23:45