"Stopiņu novada jaunieši PAR neformālo izglītību”

Jūlija mēnesī, katru sestdienu norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) finansētais projekts “Stopiņu novada jaunieši PAR neformālo izglītību”, kā ietvaros Stopiņu novada jaunieši tika iepazīstināti ar Neformālo izglītību (turpmāk - NI), tās iespējām un ieguvumiem un tās izmantošanu jaunu iemaņu attīstībā un zināšanu iegūšanā.

Projekta laikā 25 jaunieši no Stopiņu novada vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kuri piedalījās projekta 6 dienu neformālās izglītības nodarbībās, iepazina NI metodes, NI nozīmi un ietekmi uz viņiem pašiem. Radošajās nodarbībās viņi iemācījās apzīmēt T-kreklus un veidot “Sipa” jeb “Sox” bumbiņas.

Projekta laikā jaunieši iepazina viens otru, atklāja citiem to, ko iepriekš nebija teikuši un stāstījuši nevienam, mācījās darboties komandā un uzticēties viens otram dažādu uzdevumu pildīšanā.

Pateicoties šim projektam, 3 jaunieši izrādīja iniciatīvu un pieteicās uz JSPA īstenotajām “Projektu nakts” apmācībām, kuras norisināsies no 21. līdz 22. augustam, kā arī vairāki jaunieši – uz dažādām apmācībām, kuras tiek īstenotas starptautiskā mērogā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

13 jaunieši vēlējās turpināt šāda veida projektu īstenošanu un lielākā daļa no viņiem izrādīja iniciatīvu pašiem veidot NI aktivitātes un veidot līdzīgus projektus sev un citiem novada jauniešiem.

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes lietu speciālists
Aivis Šibajevs
Tālrunis: 2775 7385
www.stopini.lv
Twitter: @JauniesiStopini
Draugiem.lv: "Stopiņu jauniešiem"