Starptautisku projektu īstenošanai jaunatnes jomā šogad pieejams vēl teju 1 miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursu, kurš noslēgsies šī gada 4. oktobrī plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Kopējais plānotais finansējums 2017. gada trešajā projektu konkursā ir 983 340,76 eiro:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 824 495,16 eiro, no kuriem 235 689,31 eiro projektu īstenošanai sadarbībā ar ES kaimiņvalstīm.

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 105 627,60 eiro.

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem - 53 218,00 eiro.

Par pieteikšanos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

Vēršam uzmanību, ka 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (Jauniešu apmaiņas, Jaunatnes darbinieku mobilitāte, Eiropas Brīvprātīgā darba projekti) un 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektu pieteikumus turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, un šo projektu iesniegšanai vairs nebūs jāizmanto pdf formāta projekta pieteikuma veidlapa.

Aizpildot projekta pieteikumu tiešsaistē, sistēma ik pēc divām sekundēm automātiski saglabās veiktās izmaiņas, kā arī norādīs, ja nebūs ievadīta nepieciešamā informācija vai tā būs ievadīta nepareizi. Būtiski, ka lasīšanas režīmā projekta pieteikumu varēs apskatīt arī kolēģi un partneri, kā arī to būs iespējams saglabāt un izdrukāt pdf formātā.

Svarīgi! Projekta pieteikums tiešsaistē šobrīd pieejams tikai angļu valodā, taču to var aizpildīt arī latviešu valodā.

Informējam, ka tiem projektu iesniedzējiem, kas līdz šim nav iesnieguši projektus programmā “Erasmus+”, nepieciešams izveidot EU Login (iepriekš saukts ECAS) kontu. Par EU Login konta izveides soļiem lūdzam lasīt PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijās. Ja projekta iesniedzējam jau ir savs EU Login konts, projekta pieteikumu var aizpildīt uzreiz pēc reģistrēšanās sistēmā.

Detalizēta informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu atrodama tiešsaistes projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijās angļu valodā.

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projekta pieteikuma veidlapa pdf formātā pieejama http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-2.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem (http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti).

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. 2017. gads ir ceturtais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

 

Plašākai informācijai:
Rasa Lazdiņa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja
Tālr.nr. 67358068; e-pasts: rasa.lazdina[at]jaunatne.gov.lv