Starptautisks seminārs jaunatnes darbiniekiem "Open Access"

No 12. līdz 16. novembrim Reikjavīkā, Islandē norisināsies sadarbības veidošanas aktivitāte jaunatnes darbiniekiem par jauniešu ar veselības problēmām un/vai fizisku vai mentālu invaliditāti iesaistes palielināšanu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Pieteikšanās līdz 27. augustam!

Šī semināra mērķis ir palīdzēt jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā nevalstiskajās organizācijās ar jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas un/vai fiziska vai mentāla invaliditāte, lai:

  • izzinātu iespējas, kuras piedāvā programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
  • izzinātu, kā Jauniešu apmaiņas un Brīvprātīgā darba projekti var tikt izmantoti kā izglītojošs rīks iekļaujošajā darbā ar jaunatni;
  • sniegtu iespēju atrast nākotnes sadarbības partnerus.

Daudzām organizācijām, kuras strādā ar šīs mērķgrupas jauniešiem, šķiet, ka Eiropas projekti ir apgrūtinoši. Viņi saskaras ar daudzām problēmām, piemēram, partneru atrašanu, komunikācijas problēmām, ierobežotas pārvietošanās iespējām...

Galvenais uzsvars būs uz jauniešu apmaiņas projektiem, kā iespējamo rīku problēmu pārvarēšanai. Tiek sagaidīts, ka semināra dalībnieki attīstīs starptautisku sadarbību un sāks īstenot Jauniešu apmaiņas projektus, kuros piedalās jaunieši ar invaliditāti vai jauktu spēju grupu.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2018. gada 27. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/open-access.7420/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv