Starptautisks seminārs apmācītājiem "Bridges for Trainers 2018"

"Bridges for Trainers" ir vieta, kur debatēt par tendencēm un problēmām, kas ir saistītas ar apmācībām jaunatnes jomā. "BfT 2018" laikā tiks izzināti apmācītāju lomu uzdevumi, kas saistīti ar politikas iniciatīvām jaunatnes jomā, iekļaujot jauno ES Jaunatnes stratēģiju. Seminārs norisināsies no 28. līdz 30. novembrim Prāgā, Čehijā. Pieteikšanās līdz 24. septembrim!

Apmācītāji un apmācību nodrošinātāji, kuriem jau ir apmācību stratēģijas nacionāla vai starptautiska līmeņa apmācītājiem, aicināti ierasties Prāgā un diskutēt par iespējamām saitēm starp apmācītāju darbu un politikas iniciatīvām jaunatnes jomā, iekļaujot jauno ES Jaunatnes stratēģiju.

Šī semināra mērķis ir izzināt apmācītāju lomas un uzdevumus, lai labāk atpazītu un atbalstītu politikas iniciatīvas jaunatnes darbā (un otrādāk), kādas ir pieejamās iespējas, sinerģijas, saspīlējuma jomas, nepieciešamības utt. Tās tiks sasaistītas ar atgriezenisko saiti par jauno "būt pilsoniski iesaistītam" kompetences jomu EAS apmācītāju modelī. Vienlīdz tiks apskatītas aktuālās tēmas pašreizējās politikas iniciatīvas kontekstā - darba ar jaunatni aktīvisms, nākotnes darba ar jaunatni kvalitātes attīstība  un darba ar jaunatni digitalizācija.

Galvenie "BfT 2018" uzdevumi:

 • iegūt ieskatu jaunajā programmā un/vai politikas iniciatīvās, kurām ir ietekme uz apmācītāju lomu/uzdevumiem/darbu;
 • izzināt jaunās ES Jaunatnes stratēģijas saturu (iespējams tās melnraksta versijā);
 • sniegt atgriezenisko saiti par iespējamām saspīlējuma jomām – gan tematiski, gan, nē – kas saistītas ar apmācītāju lomām un uzdevumiem un politikas iniciatīvām;
 • atsvaidzināt zināšanas un iegūt atgriezenisko saiti par neseniem un plānotajiem Eiropas apmācību stratēģijas (EAS) atjauninājumiem; un
 • veicināt tīklošanos un apmaiņu starp citiem apmācītājiem un apmācību nodrošinātājiem.

"BfT 2018" organizē un finansē "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Čehijas un Vācijas nacionālās aģentūras un SALTO resursu centrs. Semināru moderēs Aleksandra Beveis no Austrijas un Bara Rodi no Čehijas.

Seminārā piedalīsies 140 dalībnieki:

 • pieredzējuši jaunatnes darbinieku un jaunatnes līderu apmācītāji (nacionālā un starptautiskā līmenī);
 • apmācību nodrošinātāji, kas īsteno apmācītāju apmācību stratēģijas (organizācijas/institūcijas); un
 • Erasmus+: Jaunatne darbībā/SALTO resursu centrs sadarbībā ar apmācītājiem.

"Bridges for Trainers 2018" norisināsies saistībā ar "EAS kompetenču modeli apmācītājiem, kas strādā starptautiskā līmenī". Modelis izstrādāts 2013. gadā programmas "Jaunatne darbībā" laikā, tas sastāv 7 kompetenču jomām ("būt pilsoniski iesaistītam" tagad ir formāli iekļauts modelī).

BfT ir platforma, kurā iesaistīties, lai izzinātu nākamos soļus, kas būtu jāsper EAS attīstīšanai, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" lomu tajā. BfT ir konferences koncepts, tā norisinās katru otro gadu, tajā tiekas pieredzējuši apmācītāji, citi apmācību nodrošinātāji un "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un SALTO resursu centra darbinieki, kas strādā ar apmācītājiem, lai sniegtu atgriezenisko saiti par tendencēm un centrālajām problēmām jaunatnes jomā un to ietekmi uz apmācītāju darbu.

Papildu informāciju par plānotajām iespējām apmācītājiem var atrast www.salto-youth.net/TCDproject.

Noderīgas saites:

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 24. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bridges-for-trainers-2018.7358/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv