Starptautiskas mācības jaunatnes darbiniekiem "The Power of Non Formal Education" Dānijā

Lai veicinātu neformālās izglītības ietekmi, no 2019. gada 19. līdz 24. martam Dānijā (Danhostel Ishøj Strand) norisināsies mācības par principiem un metodēm, kā radīt iespējas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiropas līmenī), kā arī, lai veidotu sasaisti starp dažādām izglītojošām metodēm vai pieejām.  Pieteikšanās līdz  20. decembrim!

Lūdzam ņemt vērā, ka vēl vienas šādas mācības norisināsies Igaunijā no 11. līdz 17. februārim. Izvērtējiet savu atrašanās vietu un pieejamos laikus un piesakieties vienām no mācībām.

Kāpēc norisinās šīs mācības?

 • lai motivētu dalībniekus sajust un sniegt atgriezenisko saiti par neformālās izglītības (NI) spēku, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes;
 • lai analizētu NI lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs;
 • lai izzinātu un debatētu par Eiropas NI stratēģiju;
 • lai cīnītos pret augošo patēriņa pieeju pret jauniešiem neformālas izglītības jomā;
 • lai izzinātu nozīmes, lomas un dažādu izglītojošo metožu un pieeju labās puses (formālajā, neformālajā un interešu izglītībā);
 • lai pārdomātu ikdienas darba ar jaunatni praksi;
 • lai saprastu programmu veidošanas un neformālās izglītības principus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.

Kā tās norisināsies?

Lai mācībām būtu reāla ietekme, dalībniekiem būs iespēja piedzīvot inovatīvu pieeju, kurā dalībnieki tiek pilnībā iesaistīti eksperimentālā mācību ciklā: darīt/just, sniedz atgriezenisko saiti, pārveidot...

Tādēļ mums nepieciešams kas vairāk par ierasto mācību vadīšanu. Dalībnieki tiek mudināti paši veidot savu mācību procesu, kuru atbalsta labi izstrādāta pedagoģiskā programma. Mēs uzskatām, ka šie ir ideāli apstākļi, lai izprastu NI īsto spēku.

1/ Mācību ievads (6 nedēļas pirms mācībām):
Dalībnieki saņem iknedēļas ziņu lapu, lai uzsāktu mācību procesu vēl pirms mācībām Dānijā:

 • dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažiem centrālajiem elementiem un konceptiem (formālajā, neformālajā un interešu izglītībā..).
 • dalībnieki sniedz atgriezenisko saiti par savu ikdienas darbu.
 • ar īsu prezentāciju palīdzību dalībnieki iepazīst citus dalībniekus un komandas biedrus.

Kā papildu rīks tiek izveidota Facebook grupa.

2/ Mācības (4 ar pusi dienas):
Mācības balstīsies:

 • pieredzēšanā: dažādas izglītojošas vides, dažādas neformālās izglītības metodes (lomu spēle, simulāciju spēles, uzdevumi...),
 • atgriezeniskajā saitē: par metodēm un to ietekmi, par NI spēku un iespēju robežām, par pedagoģisko procesu veidošanu, ...
 • pārnesē: uz dalībnieku ikdienu, lai uzlabotu veidus, kā strādāt ar jauniešiem,
 • dalīšanās procesā: ar dažādām uztverēm, pažreizējām situācijām un pieredzēm,
 • attīstīšanā: dalībnieku kapacitātes stiprināšana, iekļaujot viņus lēmumu pieņemšanas procesā projekta izstrādes posmā (dalībnieki izlems, kādas nodarbības viņiem ir nepieciešamas).

3/ Pēc mācību posms (8 nedēļas):
Dalībniekus atbalstīs un konsultēs mācību vadītāji, galvenokārt pat rīcības plāna īstenošanu.

Mācības vadīs trīs mācību vadītāji no 3 dažādām Eiropas valstīm Džo Klejs (Jo Claeys) no Portugāles Simona Molaris (Simona Molari) no Itālijas un Denīza Morela (Denis Morel) no Francijas. Katram no mācību vadītājiem ir atšķirīga pieredze, darba stils, tomēr visiem ir vienādas vērtības un izpratne par neformālo izglītību.

Lejupielādei: Pack Pax TC NFE Full 2018.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2018. gada 20. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education-dk.7617/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv