Starptautiskas apmācības par mācīšanos un Youthpass (Tuning In: to Learning and Youthpass)

Apmācības norisināsies no 2018. gada 19. līdz 24. februārim Itālijā. Tās sniegs praktisku atbalstu mācību fasilitēšanai jaunatnes darba aktivitātēs, izmantojot Youthpass. Pieteikšanās līdz 15. novembrim!

Jaunatnes darbā bieži tiek vadīts mācīšanās process. Tāpat tiek pievērsta pastiprināta uzmanība tam, kā mācīšanos veiksmīgāk izmantot jaunatnes darbā, ņemot vērā sabiedrības attīstības tendences, kas ietekmē jauniešus, un mainīgo viedokli par mācīšanos un izglītību kā tādu. Mācību fasilitēšana ir kļuvusi arvien nozīmīgāka, arvien vairāk un vairāk jaunatnes darbinieku saskaras ar šiem jautājumiem.

Apmācībās tiks apskatīti šādi jautājumi:

 • kāds ir mācīšanās potenciāls jaunatnes darbā, kuras kompetences jaunieši var attīstīt?
 • kā mēs varam atbalstīt jauniešu mācīšanās potenciālu, piedaloties programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un citās aktivitātēs?
 • kāda ir mūsu pieeja, kāda ir mūsu kā jaunatnes darbinieku, mentoru un treneru loma?
 • kā mēs varam veicināt to, ka mācību rezultāti tiek dokumentēti un noformulēti tā, ka tiek kļūst noderīgi nākotnē?

Galvenais šo apmācību "Tuning In" mērķis ir sniegt ieguldījumu kvalitatīva jaunatnes darba attīstībā, koncentrējoties uz mācīšanos. Visa pamatā ir Youthpass, kas palīdz stiprināt mācīšanās procesu jauniešu aktivitātēs un izcelt mācīšanās rezultātus. Apmācību laikā, tiks ņemti vērā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti, kā arī jaunatnes darbs plašākā kontekstā.

Apmācību mērķi ir:

 • diskutēt par mācīšanās potenciālu jaunatnes darbā;
 • informēt jauniešus par mācīšanos jaunatnes darba projektos;
 • attīstīt idejas un praktiskus rīkus mācību procesa atbalstam;
 • sniegt praktisku atbalstu mācīšanās rezultātu formulēšanā un dokumentēšanā.

Šie mērķi tiks sasniegti, strādājot ar dalībniekiem gan kā ar skolēniem, gan atceroties, ka šie dalībnieki ir fasilitatori citu mācību procesam. Dalībnieki izzinās un piedzīvos dažādas metodes un rīkus, kurus var izmantot mācīšanās, atgriezeniskās saites, vienaudžu mācīšanās, kompetenču attīstībā un mācību rezultātu formulēšanā. Apskatīsim kompetenču attīstības pierādījumus jaunatnes darbā; idejas par to, kā cilvēku mācīšanās mūs izaicinās pārdomāt un fasilitēt macīšanās procesu.

Apmācību mērķgrupa:

 • jaunatnes darba praktiķi (jaunatnes darbinieki, mentori, apmācītāji u.c., kas strādā ar jauniešiem), kas vēlas attīstīt mācīšanās aspektu darbā ar jauniešiem;
 • dalībnieki, kas gatavi visu apmācību laiku veltīt tikai apmācībām.

Provizoriskā darba programma: Tuning In draft programme IT 2018.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 15. novembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tuning-in-to-learning-and-youthpass.6898/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv