Starptautiskajā brīvprātīgo dienā godināti brīvprātīgā darba veicēji, organizētāji un brīvprātībai draudzīgākā pašvaldība

Aizvadītajā sestdienā Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā, tika godināti brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji no visas Latvijas, kā arī brīvprātībai draudzīgākā pašvaldība. Svinīgā ceremonija bija veltīta Starptautiskai brīvprātīgo dienai, kas tiek atzīmēta 5. decembrī.

Oktobrī ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstisko organizāciju, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis nominācijai “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2017” varēja izvirzīt kandidātus, kuriem 2017. gadā bijuši īpaši nopelni brīvprātīgā darba veikšanā vai atbalstīšanā. Tika iesūtīti vairāk nekā 200 pieteikumu no visiem Latvijas reģioniem. Žūrija pieteikumus izvērtēja vairākās kārtās, tajā bija pārstāvētas Latvijas nevalstiskās organizācijas, kā arī valsts un pašvaldību iestādes. Vērtējot pieteikumus, tika ņemta vērā veiktā darba nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē, iegūtās prasmes un to pielietojums, brīvprātīgā darba apjoms vai regularitāte un citi kritēriji. Īpaši aktīvi brīvprātīgie šogad darbojušies izglītības, sociālā darba, kultūras, sporta un citās jomās.

“Gada brīvprātīgais 2017” gada zīmi saņēma:

•    Olita Cakule – Ozoliņa  par brīvprātīgo darbu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļā, kur viņa sniedz emocionālu un praktisku atbalstu smagi slimiem pacientiem;
•    Ingrīda Puķīte, kura aktīvi iesaistās Leimaņu pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē, ar inovatīvām idejām bagātinot dažādas aktivitātes, kā arī pierakstot pagasta iedzīvotāju atmiņu stāstus par savām mājām, likteņiem, kā arī par Leimaņu pagasta skolām un skolotājiem;
•    Inese Stunda - brīvprātīgā mentore biedrībā „Mentor Latvia”, kas palīdz jauniešiem, kuriem ikdienā trūkst ģimenes atbalsta, kā arī jauniešiem ar mentālām problēmām;
•    Ludmila Zlotina par nesavtīgu darbu, trīs reizes nedēļā vārot zupu trūcīgajiem Cēsu novada iedzīvotājiem;
•    Aļona Pavlovska, kura brīvprātīgi iesaistās Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" darbā, sniedzot palīdzību pirmsskolas pedagogiem;
•    Sofija Ivļeva, kura 13 gadu vecumā veic brīvprātīgā darba pienākumus Sociālajā aprūpes centrā "Mežciems", asistējot kanisterapijas nodarbībās un sniedzot palīdzību aprūpes centra iemītniekiem;
•    Necita Pundure, kura Latvijas Nacionālā mākslas muzejā un tā filiālēs kalpo kā izcils piemērs sabiedrības līdzdalībai kultūras un mākslas procesu attīstībā;
•    Roberts Sproģis, kurš aktīvi iesaistās labdarības organizācijas „Palīdzēsim.lv” aktivitātēs, sniedzot atbalstu maznodrošinātām personām, nodrošinot transporta pakalpojumus un veicinot aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū.

“Gada brīvprātīgais 2017” goda zīmi saņēma arī brīvprātīgā darba organizētāji - Jēkabpils NVO resursu centrs, kas ir kļuvis par reģionāla mēroga brīvprātīgo kustības atbalstītāju, veicot brīvprātīgā darba popularizēšanu un organizējot to ne tikai Jēkabpils pilsētā, bet arī Vidusdaugavas reģionā, kā arī veicinot Eiropas Brīvprātīgā darba kustību. “Gada brīvprātīgais 2017” goda zīmi saņēma arī biedrība “Jaunatnes čemodāns”, kura 2017.gadā īstenoja dažādas brīvprātīgā darba aktivitātes, kā arī atbalstījusi jauniešus programmas “ERASMUS+” Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros. Par brīvprātīgajiem draudzīgāko pašvaldību šogad tika atzīta Daugavpils pilsētas dome – Jaunatnes nodaļa.

Godināšanas ceremonijā piedalījās un goda zīmes pasniedza labklājības ministrs Jānis Reirs, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora vietniece Aiga Balode, izdevniecības „Santa” galvenā redaktore un līdzīpašniece Santa Anča, Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande, Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radēviča, kanisterapijas biedrības “Maigais suns” vadītājs, kinologs Viktors Mucenieks, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis, TV24 raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis, komponists un dziedātājs Lauris Valters, kurš rūpējās arī par godināšanas muzikālo daļu.

Godināšanas ceremoniju “Gada brīvprātīgais 2017” organizē NVA, Valmieras novada fonds, Izglītības un zinātnes ministrija, Jelgavas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvalde, Daugavpils pilsētas domes Sporta un Jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Latvijas Jaunatnes padome un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Brīvprātīgo godināšana tiek rīkota, lai sekmētu brīvprātīgo darbu visā Latvijā, veicinātu Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un dažāda vecuma cilvēku un  organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgā darba kustībā.

 

Papildu informācija:
Jurita Mikoviča
info@brivpratigie.lv
26233948