Sports kā metode jauniešu sociālajai iekļaušanai

Līdz 13. septembrim piesakies starptautiskajam apmācību kursam “Sports kā metode jauniešu sociālajai iekļaušanai”, kas no 21. līdz 25. oktobrim notiks Varšavā, Polijā.


Kādēļ sports? Bils Šanklijs (Bill Shankly), leģendārais skotu futbola treneris, ir teicis: “Daži cilvēki domā, ka sports ir dzīvības un nāves jautājums. Esmu vīlies šādā viedoklī. Es varu apliecināt, ka sports – tas ir kaut kas daudz svarīgāks.”


Mēs ticam, ka sports ir viena no svarīgākajām lietām jauniešu dzīvē. Tas var būt veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, bet tas var būt arī līdzeklis, kā mainīt savu dzīvi. Sports, tas ir arī efektīvs līdzeklis, lai solidarizētos, lai atklātu kultūras dažādību, lai iekļautos, lai veicinātu kultūras izpratni. Turklāt sports ir arī lielisks veids, kā veidot tiltu starp dažādām sociālajām grupām, šādi veicinot labāku savstarpēju saprašanos un komunikāciju.


Šīs apmācības jaunatnes līderiem, jaunatnes darbiniekiem un treneriem piedāvās iespēju dalīties, diskutēt un apmainīties ar savu pieredzi, darba metodēm un instrumentiem, lai attīstītu un atbalstītu savā darbā izmantot sportu kā metodi sociālās iekļaušanas jomā. Šo apmācību mērķis ir veicināt sportu kā izglītojošu un sociālu rīku, lai atbalstītu jauniešus (dzīves prasmes, attieksme, vērtības, sociālā integrācija).


Apmācību mērķi un uzdevumi:


-    veicināt sportu kā mācību metodi jauniešu sociālajai iekļaušanai;
-    atklāt un izmēģināt dažādu izglītības praksi;
-    izvērtēt un analizēt izglītības metožu pārņemšanas iespējas;
-    veidot plašāku izpratni par iekļaušanas nozīmi jauniešu vidē;
-    apzināties, kā attīstot uzņēmējdarbības domāšanu jauniešos, var ietekmēt jauniešu nodarbinātību;
-    palielināt interesi par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 2. pamatdarbības projektiem, kas ir veids, kā jauniešos attīstīt dzīves prasmes, sociālo iekļaušanu un sociālo atbildību;
-    radīt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 2. pamatdarbības projektu idejas, izstrādāt projektu koncepcijas, šādi veicinot sadarbību starp dažādiem apmācību dalībniekiem.


Pēc apmācībām dalībniekiem būs iespēja:


-    izmantot sportu kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumentu;
-    atbalstīt jauniešus viņu dzīves izaicinājumos;
-    radīt jauniešos izpratni par to, kā sportisko potenciālu izmantot mūžizglītības perspektīvā (piemēram, darbā, skolā, neformālās vai formālās izglītības aktivitātēs);
-    izmantojot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” rīkus, palīdzēt jauniešiem attīstīt savu potenciālu jauniešu organizācijās;
-    veidot jaunus kontaktus un partnerības iespējamai sadarbībai nākotnē.

 

Apmācības tiks balstītas neformālās izglītības principos un praksē, kā arī tajās tiks ņemtas vērā dalībnieku vajadzības, motivācija un pieredze. Apmācību laikā tiks izmantotas dažādas metodes, lai nodrošinātu dalībnieku iesaistīšanos apmācību procesā un lai dažādotu mācīšanās stilus, šādi nodrošinot līdzsvaru starp teoriju un praksi.


Darba metodes, kas tiks izmantotas apmācībās:


-    sporta jomas ekspertu vadītas darbnīcas;
-    studiju vizīte sporta klubā;
-    darba grupas;
-    individuālas konsultācijas;
-    tiks atvēlēts laiks, lai meklētu partnerus saviem nākotnes projektiem;
-    labās pieredzes apmaiņa;
-    diskusijas;
-    sporta aktivitātes arī brīvajā laikā (skriešanas treniņi);
-    un daudzas citas metodes…


Dalībnieku mērķa grupa: jaunatnes līderi, jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, speciālisti no jauniešu centriem, skolām, valsts un pašvaldību institūcijām, neformālās jauniešu grupas, kuras ir pilnvarotas noslēgt partnerības ar citām organizācijām/grupām. Dalībniekiem jābūt gataviem atbalstīt jauniešus, veidot starptautiskus projektus sporta un sociālās iekļaušanas jomā un jāspēj viegli komunicēt un strādāt angļu valodā.


Norises vieta: Jauniešu sporta centrs Agrycola Varšavā, Polijā.


Apmācību norises laiks: no 21. līdz 25. oktobrim.


Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.


Semināram pieteikties iespējams līdz 2015. gada 13. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/fc-inclusion-sport-as-a-method-of-social-inclusion-of-young-people.5115/


Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pasta adresi saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.


Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+”, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā.


Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1.    Kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2.    Nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3.    Sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).


Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.


Papildus informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv