SOHO – starptautiskās apmācības Eiropas Brīvprātīgā darba atbalsta personām

SOHO mērķis ir veicināt Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu kvalitāti, attīstot atbalsta personu kompetences. Apmācībās tiks sniegta aktuālākā informācija par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējām. Tās norisināsies no 2018. gada 21. līdz 25. februārim Lielbritānijā. Pieteikšanās līdz 1. decembrim!

SOHO apmācības izstrādātas tiem, kas ir tiešā veidā iesaistīti EBD atbalsta sistēmā (piemēram, mentori, ar darba uzdevumiem saistītas atbalsta personas) uzņemošajā, nosūtošajā vai koordinējošajā organizācijā. Atbalsta cilvēki spēlē nozīmīgu lomu, nodrošinot apstākļus kvalitatīvam brīvprātīgajam darbam un radot iespēju brīvprātīgajam mācīties projekta laikā.

Galvenais apmācību mērķis ir:

  • veicināt EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot EBD projektos iesaistīto atbalsta personu kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes).

Specifiskie SOHO mērķi ir:

  • labāk izprast EBD kā "mācību līdzekļa" konceptu un ar to saistītos kvalitātes aspektus EBD projektā;
  • uzlabot spējas sadarboties un strādāt starptautiskā vidē;
  • sniegt atgriezenisko saiti par lomām, atbildībām un izaicinājumiem EBD brīvprātīgā atbalsta sistēmā;
  • veicināt informētību par mācību dimensiju EBD projektos un nodrošināt rīkus mācību atbalstam;
  • atbalstīt neformālās izglītības atzīšanu EBD projektos, prasmīgi izmantojot Youthpass;
  • sniegt aktuālo informāciju par programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

Papildus šiem mērķiem, SOHO apmācības ir lieliska iespēja EBD atbalsta personām apmainīties ar savu pieredzi, dalīties labajā praksē, kā arī neformāli veidot sadarbību.

Lejupielādei: SOHO InfoPack for participants_2018.pdf

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 1. decembrim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6903/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv