SOHO Horvātijā – Eiropas apmācību kurss EBD atbalsta personām

Esi atbalsta persona EBD? Tad tev noteikti ir jāpiesakās apmācībām, kas norisināsies no 12. līdz 16. novembrim Horvātijā. Pieteikšanās līdz 21. septembrim.

Galvenais apmācību mērķis:

Uzlabot EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot iesaistīto personu kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes).

Specifiskie apmācību uzdevumi:

  • Uzlabot iespēju sadarbībai
  • Pievērst uzmanību EBD iesaistīto atbalsta personu lomai, atbildībai un izaicinājumiem
  • Pievērst uzmanību EBD, kā mācību rīkam, kā arī neformālās izglītības attīstīšanai, izmantojot Youthpass

Papildus tam, apmācību dalībniekiem būs lieliska iespēja dalīties savās pieredzēs, labajā praksē, un veidot neformālo sadarbību. 

Apmācībās iesaka piedalīties:
Jaunatnes darbiniekiem, EBD mentoriem/vadītājiem

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 21. septembrim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-croatia-european-training-course-for-evs-support-people.4313/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv