SOHO - European Training Course for EVS Support People (apmācības EBD atbalsta personām)

Attīstot būtiskākās EBD atbalsta personu kompetences, SOHO apmācību mērķis ir uzlabot EBD projektu kvalitāti. Kā arī sniegt dalībniekiem aktuālāko informāciju par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" sniegtajām iespējām. Apmācības norisināsies Latvijā no 2017. gada 9. līdz 13. maijam. Pieteikšanās līdz 19. martam!

SOHO apmācības paredzētas tiem, kas ir tiešā veidā iesaistīti EBD brīvprātīgā atbalsta sistēmā (piemēram, mentori un atbalsta personas) nosūtošajā, koordinējošajā vai uzņemošajā organizācijā. Atbalsta personām ir nozīmīga loma, nodrošinot apstākļus kvalitatīvam brīvprātīgajam darbam un radot iespējas brīvprātīgajam mācīties EBD laikā.

Galvenais SOHO apmācību mērķis ir:

  • veicināt EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot EBD atbalsta sistēmā iesaistīto personu kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes).

Specifiskie SOHO apmācību mērķi:

  • gūt labāku izpratni par EBD "mācību pakalpojuma" konceptu un ar to saistītajiem EBD kvalitātes aspektiem;
  • uzlabot sadarbības un starptautiska darba iespējas;
  • sniegt atgriezenisko saiti par lomām, atbildībām un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras EBD atbalsta sistēma;
  • veicināt zināšanas par EBD mācību dimensiju un sniegt rīkus mācīšanās atbalstam;
  • atbalstīt neformālās mācīšanās atzīšanu EBD, kompetenti izmantojot Youthpass;
  • sniegt aktuālāko informāciju par programmu "Erasmus+: Jaunatne darbība".

Papildus visam augstāk minētajam, SOHO apmācības ir lieliska iespēja EBD atbalsta personām, lai apmainītos ar pieredzēm, labo praksi un neformāli veidotu sadarbību. Iepriekšējo SOHO apmācību dalībnieki ir aicināti pievienoties Facebook grupai: https://www.facebook.com/soho.trainers

Lejupielādei: SOHO InfoPack for participants_2016.pdf

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 19. martam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6262/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

 
Papildu informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv