SOHO apmācības Turcijā EBD atbalsta personām

Galvenais SOHO apmācību mērķis ir uzlabot Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu kvalitāti, attīstot būtiskākās atbalsta personu kompetences. Tāpat apmācību laikā tiks sniegta jaunākā informācija par programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātajām iespējām. Piesakies apmācībām! Tās norisināsies no 2015. gada 8. līdz  12. martam. Pieteikšanās līdz 2015. gada 18. janvārim.

Aicināti piedalīties tie, kas ikdienā brīvprātīgajiem sniedz atbalstu (mentori un atbalsta personas), kā arī jaunatnes darbinieki. Šiem cilvēkiem ir izšķirošā loma, nodrošinot vidi kvalitatīvam brīvprātīgā darba projektam un radot iespējas brīvprātīgajiem mācīties EBD laikā. 

Apmācību specifiskie mērķi:

•labāk izprast EBD kā mācīšanās iespējas, konceptu un ar EBD saistītos kvalitātes aspektus;
uzlabot iespējas strādāt un sadarboties starptautiskā vidē;
sniegt atgriezenisko saiti par lomām, atbildībām un izaicinājumiem EBD atbalsta sistēmā;
pievērst uzmanību iespējai mācīties EBD laikā un nodrošināt rīkus mācību atbalstam;
atbalstīt neformālās izglītības atzīšanas rīku – Youthpass;
nodrošināt jaunāko informāciju par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

Papildus tam, SOHO apmācības ir lieliska iespēja EBD atbalsta personām, lai apmainītos ar pieredzi, dalītos ar labo praksi, kā arī veidotu jaunus kontaktus.

Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 18. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.4555/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+”, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībniekam jāapņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv