SOHO apmācības EBD atbalsta personām

Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba vadītājs vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu kvalitāti, tad piesakies apmācībām līdz 2016. gada 24. janvārim. Apmācības no 4. līdz 8. aprīlim norisināsies Islandē.

Apmācību dalībniekiem tiks nodrošināta arī aktuālākā informācija par programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

Apmācību laikā dalībnieki:
•    gūs labāku izpratni par EBD kā mācību rīku;
•    uzlabos sadarbības un darba spējas starptautiskā vidē;
•    izpratīs EBD brīvprātīgo atbalsta sistēmas lomas, pienākumus un izaicinājumus;
•    pievērsīs uzmanību mācīšanās dimensijai EBD laikā, rīku nodrošināšanai mācīšanās atbalstīšanai;
•    pievērsīs uzmanību neformālās mācīšanās atzīšanai, kvalitatīvi izmantojot  "Youthpass" sertifikātu.

Šīs apmācības dalībniekiem ir lieliska vieta, kur apmainīties ar savu pieredzi, labo praksi, kā arī, lai neformālā gaisotnē veidotu turpmāku sadarbību.

Visi SOHO apmācībās bijušie dalībnieki aicināti pievienoties SOHO kopienai https://www.facebook.com/soho.trainers, turpinot tīklošanos arī pēc apmācībām.

Papildus informāciju par apmācībām var lejupielādēt šeit.

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 24. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.5308/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv