Skolotājus aicina pieteikties starptautiskam semināram par pilsoniskās aktivitātes veicināšanu mācību procesā

Skolotāj! Ja strādā ar skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, tevi interesē pilsoniskās aktivitātes veicināšana mācību procesā, kā arī vēlies uzsākt starptautisku eTwinning projektu, piesakies dalībai eTwinning kontaktu veidošanas seminārā! Seminārs no šī gada 17.līdz 20.martam notiks Rīgā. Tas paredzēts dažādu priekšmetu skolotājiem, lai pilnveidotu skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, modernās tehnoloģijas un starptautiskus projektus.

Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 14.februāris, aizpildot tiešsaistes anketu Seminārs ir bezmaksas. Seminārā piedalīsies skolotāji no 8 Eiropas valstīm. Darba valoda – angļu.

Seminārs ir veidots no trīs savstarpēji saistītiem moduļiem, kur pirmajā no tiem ir paredzēta dažādu mācību metožu apguve, kas ir orientētas uz, kritiskās domāšanas un viedokļa pamatošanas prasmju attīstīšanu mācību procesā. Otrais mācību modulis ir paredzēts dažādu informācijas tehnoloģiju (piemēram, infografiku, video, animāciju u.c.) apguvei, ko ir iespējams izmantot mācību procesa dažādošanai un skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai; trešais mācību modulis ir paredzēts projektu metodes apguvei un iepazīstināšanai ar eTwinning projektu izstrādes pamatnostādnēm starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā.

Tāpat dalībnieki praktiskās nodarbībās apgūs eTwinning Live platformas rīkus, apspriedīs projektu idejas, meklēs projekta sadarbības partnerus un nodarbību laikā arī reģistrēs projektus par pilsonisko aktivitāti.

Semināra programma (angļu valodā)

Dalībnieki: skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Francijas, Kipras, Maltas, Portugāles, Slovākijas un Ungārijas
Tēma: "Pilsoniskās aktivitātes veicināšana mācību procesā un eTwinning projektos"
Laiks: 2016.gada 17.līdz 20.marts
Vieta: Albert Hotel, Rīga
Darba valoda: angļu
Dalībnieku skaits: 30-35 skolotāji
Dalībnieku skaits no Latvijas: 10 skolotāji
Nodarbības vada: Programmas „Iespējamā misija” absolventi un praktizējoši skolotāji E.Bajaruns un O.Kaulēns, eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta darbinieki

Prasības pretendentiem:

  • Dažādu priekšmetu pamatskolas vai vidusskolas skolotājs, kas māca skolēnus vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar interesi par pilsoniskās aktivitātes veicināšanu un projektu organizēšanu
  • Reģistrējies www.etwinning.net
  • Ir idejas eTwinning projektiem
  • Var sazināties angļu valodā
  • Pēc semināra gatavs realizēt eTwinning projektu par pilsonisko aktivitāti savā izglītības iestādē
  • Gatavs izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).


Nodarbību saturs seminārā tiek plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju "mācies darot", līdz ar to nodarbību saturs tiks apgūts, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tas ļaus skolotājiem nostiprināt apgūtās prasmes un sekmīgāk nodot seminārā iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā.

e eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Lai pieteiktos semināram, līdz šī gada 14.februāra plkst. 24:00 jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē. Jautājumus par semināru var uzdot, rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning seminārs par pilsonisko aktivitāti”) vai zvanot uz 67358067.

Foto avots: Flickr.com By Judy van der Velden (CC)