Skolotājus aicina pieteikties eTwinning tiešsaistes kursam par starptautisko projektu organizēšanu izglītības iestādēs!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos eTwinning tiešsaistes kursam „Starptautisko projektu organizēšana izglītības iestādēs”. Kursa mērķis ir veicināt pedagogu prasmes kvalitatīvu un mācību kontekstam atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanai. Kurss ir bezmaksas. Pieteikšanās termiņš 2014.gada 2.novembris, aizpildot tiešsaistes anketu

Kursā ir septiņas tiešsaistes nodarbības, katra 90 minūtes gara, kā arī seši mājas darbi. Tiešsaistes nodarbību laikā dalībnieki pilda uzdevumus, sadarbojoties grupās, praktiski apgūstot prasmes lietot dažādus rīkus un platformas efektīvas neklātienes saziņas nodrošināšanai. Mājas darbi veicami individuāli, balstīti uz nodarbību saturu, un paredzēti, lai kursa laikā pakāpeniski veidotu katra dalībnieka mācību saturam atbilstošu starptautiska projekta plānu, kas jāprezentē pēdējā – septītajā – tiešsaistes nodarbībā.

Kursa detalizēts apraksts

Dalībnieki: izglītības iestāžu darbinieki ar interesi eTwinning un citu starptautisko projektu organizēšanā
Tēma: „Starptautisko projektu organizēšana izglītības iestādēs”
Laiks: No 2014.gada 13.novembra līdz 2015.gada 05.februārim (7 x 90min nodarbības)
Vieta: Kurss notiek tiešsaistē, dalībnieki var pieslēgties no jebkuras vietas, kur pieejams interneta pieslēgums
Darba valoda: latviešu
Dalībnieku skaits: 50
Kursu vada: eTwinning vēstniece un Majoru vidusskolas skolotāja Liene Millere, kā arī eTwinning vēstniece un Valmieras valsts ģimnāzijas skolotāja Agita Āboltiņa

Noslēdzot kursu, dalībnieki:

  • Prot izmantot eTwinning portālu projekta ideju un partneru meklēšanā
  • Zina, kā organizēt starptautiskus projektus, sadarbojoties ar skolēniem un partneriem
  • Atšķir kvalitatīvus starptautiskus projektus no nekvalitatīviem, nosauc nepieciešamos uzlabojumus
  • Zina un ievēro drošību internetā un elektroniskās saskarsmes etiķeti
  • Prot izmantot dažādus efektīvus rīkus un platformas starptautiskas sadarbības nodrošināšanai 

Prasības pretendentiem:

  • Izglītības iestādes darbinieks (pedagogs)
  • reģistrējies www.etwinning.net 
  • reģistrējies google (gmail) un skype vietnēs 
  • interese par interneta iespēju izmantošanu mācību darbā, vēlme iegūtās zināšanas izmantot eTwinning projekta veidošanā

Lai pieteiktos kursam, līdz 02.novembra plkst. 24:00 jāaizpilda tiešsaistes anketa. Apstiprinājumu dalībai kursā pretendenti saņems personīgā e-pasta ziņā 7 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Kursa dalībnieki saņems rakstisku apliecību par dalību. Kurss ir bezmaksas.