Skolotājus aicina pieteikties etwinning tiešsaistes kursam par starptautisko projektu organizēšanu izglītības iestādēs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos eTwinning tiešsaistes kursam „Starptautisko projektu organizēšana izglītības iestādēs”. Kursa mērķis ir veicināt pedagogu prasmes kvalitatīvu un mācību kontekstam atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanai. Kurss ir bezmaksas. Pieteikšanās termiņš 2013.gada 4.decembris, aizpildot tiešsaistes anketu. http://ej.uz/anketa_online

Kursā ir septiņas tiešsaistes nodarbības, katra 90 minūtes gara, kā arī seši mājas darbi. Tiešsaistes nodarbību laikā dalībnieki pilda uzdevumus, sadarbojoties grupās, praktiski apgūstot prasmes lietot dažādus rīkus un platformas efektīvas neklātienes saziņas nodrošināšanai. Mājas darbi veicami individuāli, balstīti uz nodarbību saturu, un paredzēti, lai kursa laikā pakāpeniski veidotu katra dalībnieka mācību saturam atbilstošu starptautiska projekta plānu, kas jāprezentē pēdējā – septītajā – tiešsaistes nodarbībā.

Dalībnieki: izglītības iestāžu darbinieki ar interesi eTwinning un citu starptautisko projektu organizēšanā
Tēma: „Starptautisko projektu organizēšana izglītības iestādēs ”
Laiks: No 2013.gada 10.decembra līdz 2014.gada 18.martam (7 x 90min nodarbības)
Vieta: Kurss notiek tiešsaistē, dalībnieki var pieslēgties no jebkuras vietas, kur pieejams interneta pieslēgums
Darba valoda: latviešu
Dalībnieku skaits: 45 

Noslēdzot kursu, dalībnieki:

 1. Prot izmantot eTwinning portālu projekta ideju un partneru meklēšanā
 2. Zina, kā organizēt starptautiskus projektus, sadarbojoties ar skolēniem un partneriem
 3. Atšķir kvalitatīvus starptautiskus projektus no nekvalitatīviem, nosauc nepieciešamos uzlabojumus
 4. Zina un ievēro drošību internetā un elektroniskās saskarsmes etiķeti
 5. Prot izmantot dažādus efektīvus rīkus un platformas starptautiskas sadarbības nodrošināšanai 

Prasības pretendentiem:

 • Izglītības iestādes darbinieks (pedagogs)
 • reģistrējies www.etwinning.net 
 • reģistrējies google (gmail) un skype vietnēs 
 • interese par interneta iespēju izmantošanu mācību darbā, vēlme iegūtās zināšanas izmantot eTwinning projekta veidošanā

Lai pieteiktos kursam, līdz 04.decembra plkst. 24:00 jāaizpilda tiešsaistes anketa http://ej.uz/anketa_online. Apstiprinājumu dalībai kursā pretendenti saņems personīgā e-pasta ziņā 3 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Kursa dalībnieki saņems rakstisku apliecību par dalību. Kurss ir bezmaksas. 

Kursa detalizēts apraksts

Pirms pieteikšanās jāizpilda šādi uzdevumi:

 • Programmā Skype www.skype.com jāizveido savs konts, ļoti labi, ja pirms kursa ir izmēģināta zvana iespēja – šī programma tiks lietota grupu darbam
 • Jāizveido Gmail konts: accounts.google.com – nodarbībās tiks izmantotas Google dokumentu iespējas 
 • Jāreģistrējas eTwinning portālā: www.etwinning.net – tiks izmantota TwinSpace platforma, kā arī eTwinning portālā pieejamās iespējas un informācija