Skolotājus aicina pieteikties eTwinning kontaktu veidošanas semināram Polijā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai kontaktu veidošanas seminārā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolā. Seminārs no 3.līdz 6.jūlijam notiks Varšavā, Polijā. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 4.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu. Semināru organizē Polijas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests. Semināra darba valoda – angļu. 

Seminārā skolotāji praktiskās nodarbībās apgūs eTwinning.net platformas rīkus, varēs uzzināt par skolotāju iespējām iesaistīties starptautiskos tiešsaistes projektos, kā arī uzzināt Polijas kolēģu pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību darbā un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā. Semināra laikā notiks arī praktiska eTwinning projekta plānošana – dalībnieki apspriedīs projektu idejas, meklēs projekta sadarbības partnerus un nodarbību laikā arī reģistrēs projektus.

Dalībnieki: skolotāji ar vēlēšanos veidot sadarbības projektus par uzņēmējdarbības tēmu
Seminārā piedalās: skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, Maltas, Portugāles un Zviedrijas
Tēma: „Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolā”
Laiks: 2014.gada 3.līdz 6.jūlijs
Vieta: Varšava, Polija
Darba valoda: angļu
Dalībnieku skaits no Latvijas: 4 pamatskolas/vidusskolas skolotāji

Prasības pretendentiem:

  •     Pamatskolas/ vidusskolas dažādu priekšmetu skolotāji, kas māca skolēnus vecumā no 12 līdz 19 gadiem
  •     Reģistrējies www.etwinning.net
  •     Ir idejas eTwinning projektiem par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu skolā
  •     Var sazināties angļu valodā
  •     Pēc semināra gatavs realizēt eTwinning projektu savā izglītības iestādē
  •     Gatavs izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).

Semināra programma

eTwinning nodrošina transportu un sedz transporta izmaksas Rīga – Varšava – Rīga, ieskaitot transporta izmaksas semināra programmas ietvaros. Tāpat eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Lai pieteiktos semināram, līdz šī gada 4.jūnija plkst. 24:00 jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē. Jautājumus par semināru var uzdot rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning seminārs Polijā”) vai zvanot uz 67358067.