Skolotājus aicina piedalīties eTwinning individuālajā tiešsaistes kursā “Starptautisku projektu organizēšana izglītības iestādēs”

Skolotāj! Ja vēlies uzzināt, kā veiksmīgi īstenot eTwinning projektu, piedalies individuālajā tiešsaistes kursā par starptautisku projektu organizēšanu izglītības iestādēs! Sev vēlamā laikā un tempā noskaties izveidotos videomateriālus, izveido projekta plānu, nosūti mums savu plānu vai reģistrē projektu eTwinning Live un saņem apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi 6 vai 12 stundu apjomā. Kursa nodarbības un visa informācija par kursu pieejama kursa TwinSpace vidē.

Kursa mērķis ir uzlabot skolotāju prasmes projektu plānošanā un veicināt kvalitatīvu eTwinning projektu veidošanu. Kursam nav nepieciešama pieteikšanās! Dalībnieks individuāli apgūst kursa saturu.

eTwinning individuālais tiešsaistes kurss “Starptautisku projektu organizēšana izglītības iestādēs” from eTwinning Latvia

Mērķi dalībniekiem

  • Izvēlas izmērāmu projekta rezultātu un plāno mērķus tā sasniegšanai;
  • Izveido projekta laika un aktivitāšu plānu;
  • Izvēlas projekta realizēšanai atbilstošus IKT rīkus;
  • Prot novērtēt eTwinning projektus, izmantojot projektu vērtēšanas kritērijus;
  • Izveido un iesniedz projekta pieteikumu.

Kursu veido 4 video nodarbības, katrā no tām iekļauti dažādu projektu plānu piemēri, kā arī uzdevumi, kas dalībniekiem jāpaveic un vērtēšanas kritēriji katram no tiem. Pēc visu video nodarbību noskatīšanās un uzdevumu izpildes, dalībnieki būs izveidojuši savus eTwinning projektu plānus, kurus iesniedz izvērtēšanai. Dalībnieki, kuru projektu plānu vērtējums būs 80% vai augstāk, saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursa nokārtošanu, pārējie saņems aprakstošu atgriezenisko saiti ar norādēm uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un pēc darba labošanas varēs to iesniegt atkārtoti. Izcili darbi tiks pārrunāti ar eTwinning komandu un ar autora atļauju un atsauci uz autoru var tikt publicēti.

Noslēguma darbu (projekta plānu) var iesniegt:

Veiksmīgi nokārtojot kursu, skolotājs saņem apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 6 vai 12 stundu apjomā:

  • 6h – ja kurss pabeigts, iesniedzot mājas darba formu un saņemti vismaz 5 punkti
  • 12h – ja kurss pabeigts, projektu reģistrējot eTwinning Live vidē un saņemti vismaz 5 punkti

Kursa vērtēšanas kritēriji
Mājas darba forma (Word)
Kursa TwinSpace vide