Skolēni matemātikas stundās apgūst digitālās prasmes un iegūst Eiropas mēroga balvu

Privātās vidusskolas “Klasika” projekts “ICT World 2017”, kurš īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās programmas eTwinning ietvaros, teju 700 projektu konkurencē ieguvis eTwinning Eiropas balvu (skolēnu vecuma kategorijā 12-15 gadu).
Matemātikas skolotājas Tatjana Vinokurova un Ināra Vasiļevska jau vairākus gadus savus skolas skolēnus un skolotājus aktīvi iesaista gan eTwinning, gan Erasmus+ skolu sadarbības projektos, kur dažādus mācību priekšmetus integrēti apgūst, sadarbojoties ar skolotājiem un skolēniem no citām valstīm.

Lai izvērtētu projekta “ICT World 2017” ietekmi, īstenotāji katrā projekta posmā aicināja ne tikai skolotājus, bet arī skolēnus un vecākus novērtēt dalību projektā. Projekta publiskajā sadarbības vietnē TwinSpace publicētie izvērtēšanas rezultāti ir nepārprotami – 87,8% skolēnu aptaujā norāda, ka uzlabojuši savas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmes. Savukārt 59,9% projektā iesaistīto skolēnu norāda, ka projekts veicinājis matemātikas un dabaszinātņu priekšmetu apguvi.

Par projektu stāsta projekta vadītāja, privātās vidusskolas “Klasika” skolotāja Tatjana Vinokurova: “Svarīgi, lai skolēni būtu ne tikai tehnoloģiju patērētāji, bet arī radītāji. Mēs kļūdaini mēdzam uzskatīt, ka mūsdienu bērni ir tehnoloģiju lietpratēji. Ir liela atšķirība, vai bērni tehnoloģijas tikai patērē – sarakstās ar draugiem Facebook vidē, publicē bildes Snapchat un Instagram tīklos, vai uzprogrammē spēli/ izveido animāciju, kuru veidojot, apgūst matemātiku.”

Projekta veiksmes atslēga ir mācību priekšmetu, īpaši matemātikas un dabaszinātņu priekšmetu, saistīšana ar reālām dzīves situācijām. Vienā no aktivitātēm skolēni brīvā dabā veica eksperimentus, kurā pētīja ūdens strūklas trajektoriju. Pēc tam eksperimentu vizuāli modelēja dinamiskajā matemātikas datorvidē GeoGebra, lai atklātu, ka ūdens strūklas trajektorija ir tuva parabolai. Tāpat skolēni projekta laikā, sadarbojoties ar uzņēmumu “Baltic 3D” apguva arī 3D modelēšanas pamatus, veidoja matemātiskās Fibonači spirāles, starptautiskās komandās veidoja projekta dalībvalstu nozīmīgu arhitektūras pieminekļu 3D modeļus. Latvijas skolēni veidoja Brandenburgas vārtu 3D modeli, bet Latvijas Nacionālo bibliotēku 3D formā veidoja Čehijas skolēni.

“Šī projekta aktivitātēm sekojām līdzi ar lielu interesi, jo skolēnu un skolotāju paveiktais tiešām aizrauj. Tas vien, ka dažādu valstu skolēni ir spējīgi svešvalodā sadarboties un risināt matemātiskas problēmas ir liels sasniegums. Arī skolotāju darbs ir nenovērtējams – izstrādātos materiālus var izmantot citi matemātikas, datorikas un dabaszinātņu skolotāji. Esam gandarīti, jo redzam, ka mūsu mācībās iegūtās zināšanas netiek “noliktas plauktiņā”, bet tiek pārnestas skolēniem un palīdz sasniegt rezultātu,” komentē Kristaps Auzāns, Latvijas eTwinning nacionālā atbalsta dienesta pārstāvis, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas vadītājs.

Balva privātajai vidusskolai “Klasika” šī gada rudenī tiks pasniegta eTwinning Eiropas konferencē Varšavā, kur pulcēsies vairāk nekā 500 skolotāju un izglītības vadības pārstāvju no 43 valstīm, tostarp arī no Latvijas.

Rudenī skolu apciemos arī Eiropas Komisijas pārstāvji, lai klātienē sveiktu projektā iesaistītos skolotājus un skolēnus.

Projekta dalībvalstu – Vācijas, Latvijas, Francijas, Čehijas un Somijas – skolotāji saņēmuši eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātus. Projekts 2017.gadā ieguva eTwinning Nacionālo balvu Latvijā, kā arī augsto 2.vietu eTwinning Nacionālās balvas konkursā Vācijā. Projekts ieguva arī īpašo uzņēmuma “Learn IT” balvu “Oriģinālākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projekts”.

Projektā iesaistīto skolotāju un skolēnu sadarbība nebeidzas, jo veiksmīgi paveiktais darbs ir daļa no ilgtermiņa projekta “ICT WORLD: Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World” (2016-2019). Jau oktobrī uzsākts vēl viens darba posms – projekts “Math, Art and Real Life with GeoGebra”, kurā skolēni matemātiku vairāk saistīs ar vizuālo mākslu.

 

Par eTwinning
eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies vairāk nekā 558 000 skolotāju.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Baiba Suseja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore
(eTwinning komunikācijas jautājumos)
Tālr.:   +371 67358067; baiba.suseja@jaunatne.gov.lv
www.etwinning.lv