Septembrī izsniegto Youthpass sertifikātu skaits sasniedz 1 000 000

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka katru dienu visā Eiropā tiek izsniegti vidēji 500 – 600 Youthpass sertifikātu, kuri apliecina jauniešu uzlabotās kompetences, izmantojot neformālās izglītības metodes starptautiskajos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos.

Kopumā 2019. gadā ES programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”  un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos izsniegti 88 167 sertifikāti.
Latvijā kopš Youthpass ieviešanas sertifikātus ir saņēmuši gandrīz 20 000 projektu dalībnieku.
Ar pašlaik aktuālo izsniegto Youthpass sertifikātu skaitu var iepazīties šeit: https://www.youthpass.eu/en/.

Konkurss Youthpass saņēmējiem
Par godu miljons izsniegtajiem Youthpass sertifikātiem, jaunieši un jaunatnes darbinieki, kuri paši saņēmuši Youthpass sertifikātus, ir aicināti piedalīties stāstu konkursā. Konkursa uzdevums – līdz 1 minūtei koncentrētā video stāstā vai stāstā, kas uzrakstīts ne garāks par 1 A4 lapu, padalīties ar to, kāda ir bijusi Youthpass ietekme pēc tā saņemšanas. Konkursa uzvarētāji saņems videi draudzīgas dāvanas no Ethnotek.

Konkurss norisināsies līdz 30. septembra plkst. 18.00 pēc Latvijas laika.
Plašāk par konkursu un to, kā pieteikt savu stāstu konkursam, lasīt šeit: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/

Par Youthpass sertifikātu

Ejot līdzi laikam, SALTO resursu centrs definē arvien jaunas kompetences, kuras atbilst mūsdienu darba tirgus tendencēm un kurām visi projektu īstenotāji, kas organizē aktivitātes jauniešiem, ir aicināti pievērst uzmanību. Pašlaik jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie, gatavojot Youthpass sertifikātus, vērtē zināšanas, prasmes un attieksmes, kas apgūtas projektos, šādās kategorijās: daudzvalodu kompetence; personiskā, sociālā un mācīšanās mācīties kompetence; pilsoniskā kompetence; uzņēmējdarbības kompetence; kultūras izpratnes un izpausmes kompetence; digitālā kompetence; matemātikas kompetence un kompetence zinātnē, tehnoloģijās un inženierzinātnēs; lasītprasmes kompetence.

Vairāk informācijas par pamatkompetencēm un Youthpass sertifikātu:  https://www.youthpass.eu/en/help/faqs/keycompetences/

Youthpass jaunumiem var sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook un Instagram.  Daloties ar savu stāstu, aicinām izmantot mirkļbirku #1MYouthpass.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv