Seminārs par Valsts programmas sociālās iekļaušanas projektu pieteikumu iesniegšanu

Lai atvieglotu projektu pieteikumu sagatavošanu, aicinām piedalīties seminārā par Valsts programmas sociālās iekļaušanas projektu pieteikumu iesniegšanu. Seminārs notiks šī gada 16. martā Eiropas Savienības mājā – Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

Izglītības un zinātnes ministrija 2016. gada 26. janvārī apstiprināja Jaunatnes politikas valsts programmu 2016. gadam (Valsts programma) – ar programmu variet iepazīties šeit.

Tuvākajās dienās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludinās atklāto projektu konkursu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Lai atvieglotu projektu pieteikumu sagatavošanu, aicinām jūs 2016. gada 16. martā uz semināru par Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam 2. sadaļas "Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai" projektu pieteikumu iesniegšanu.

Seminārā aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvji, kuri plāno gatavot projektu pieteikumus sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs.

Seminārs notiks Eiropas Savienības mājā – Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

Semināra programma:
10:45 – 11:00 Dalībnieku ierašanās
11:00 – 11:30 Valsts programmas atbalstāmās aktivitātes jauniešu sociālās iekļaušanas projektos
11:30 – 13:00 Kā aizpildāms projekta pieteikums un budžeta tāme (t.sk., attiecināmie izdevumi, praktiski piemēri un biežāk pieļautās kļūdas)
13:00 – 14:00 Jautājumi un atbildes

Lūdzam līdz 15. marta plkst. 12:00 reģistrēties semināram šeit: http://goo.gl/forms/m7hXsfGlQi

Dalība seminārā ir bez maksas.

Papildu informācija:
Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un
citu programmu daļas programmas
vadītājs
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv