Seminārs par Valsts programmas projektu iesniegšanu

Lai atvieglotu projektu iesniegumu sagatavošanu, aicinām piedalīties seminārā par Valsts programmas projektu iesniegšanu. Seminārs notiks šī gada 4. februārī Eiropas Savienības mājā – Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

26. janvārī Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja Jaunatnes politikas valsts programmu 2016. gadam (Valsts programma) – ar programmu variet iepazīties šeit.

Tuvākajās dienās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludinās atklātos projektu konkursus šādām atbalsta aktivitātēm:

  • atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu;
  • atbalss jaunatnes organizāciju darbības un līdzdalības sekmēšanai valsts politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā.

Nedaudz vēlāk (aptuveni februāra beigās - martā) tiks izsludināts atklāts projektu konkurss sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Seminārā aicināti piedalīties jaunatnes organizāciju un pašvaldību/jauniešu centru darbinieki, kuri plāno gatavot projektu iesniegumus Valsts programmā.

Seminārs notiks Eiropas Savienības mājā – Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

Semināra programma:
13:45 – 14:00 Dalībnieku ierašanās
14:00 – 14:30 Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gada atbalstāmās aktivitātes
14:30 – 16:00 Kā aizpildāms projekta iesniegums un budžeta tāme (t.sk., attiecināmie izdevumi,  praktiski piemēri un biežāk pieļautās kļūdas)
16:00 – 16:30 Jautājumi un atbildes

Lūdzam līdz 2. februārim reģistrēties semināram šeit: http://goo.gl/forms/ZzYAvAPbSr

Dalība seminārā ir bez maksas.

 

Papildu informācija:
Vita Vodinska
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja (Jaunatnes politikas valsts programma)
Tālr.: +371 67356289
vita.vodinska[at]jaunatne.gov.lv