Seminārs par stratēģiskās partnerības projektiem inovāciju atbalstam jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2018. gada 04. aprīlī organizē informatīvo semināru par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektiem inovāciju atbalstam jaunatnes jomā. Uz semināru tiek aicināti visi potenciālie projektu pieteicēji un to sadarbības partneri, kam ir ideja un vēlme īstenot inovāciju projektu jaunatnes jomā.

Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projekti inovāciju atbalstam jaunatnes jomā ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgus rezultātus, piemēram, inovatīvu metodoloģiju darbam ar jaunatni, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus, ko izmantot darbā ar jaunatni u.c. rezultātus. Projekta tēmas var iekļaut un risināt tādas jauniešiem aktuālas problēmas, kā, piemēram, jauniešu bezdarba jautājumu, mazināt to jauniešu skaitu, kas nekur nemācās un nestrādā, vai piedāvāt savu risinājumu kādai citai jauniešiem aktuālai problēmai.

Pasākuma mērķis:
1) sniegt atbalstu stratēģiskās partnerības projektu iesniedzējiem pieteikuma sagatavošanā;
2) veicināt izpratni par Stratēģiskās partnerības projektu jaunatnes jomā specifiku un kvalitātes kritērijiem;
3) iepazīstināt ar stratēģiskās partnerības projektu labās prakses piemēriem.

Pasākuma mērķauditorija: nevalstiskas organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi un citi interesenti, kam ir iecere un vēlme izstrādāt inovāciju projektu.

Pasākuma vieta un laiks: JSPA zāle (Mūkusalas iela 41. 1. stāvs), 04.04.2018. plkst. 10.00 - 16.00. Apstiprinot dalību semināram, tiks nosūtīta detalizēta pasākuma programma.

Pieteikties semināram: Semināram var pieteikties līdz 2018. gada 2. aprīlim, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu https://ej.uz/s2dg.

Projektu pieteikšanas termiņš: Stratēģiskās partnerības projektu inovāciju atbalstam jaunatnes jomā konkursa pieteikumu iesniegšanas laiks: 2018. gada 26. aprīlis plkst. 13.00 (ieskaitot).

Informācija par projektu:
2018. gadā pieejamais finansējums stratēģiskās partnerības projektiem inovāciju atbalstam ir 385 000 EUR. Kopš programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” uzsākšanas 2014. gadā stratēģiskās partnerības projektu ietvaros īstenoti 11 inovāciju projekti ar kopējo piešķirto finansējumu gandrīz 1 000 000 EUR apmērā. Projekti īstenoti, iesaistot dažādus sadarbības partnerus, tai skaitā dažāda līmeņa izglītības iestādes, pašvaldības, uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

 

Juta Reķele
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.:   +371 67358062
Fakss: +371 67358060
juta.rekele@jaunatne.gov.lv