Seminārs par mobilitātes iespējām jauniešiem ar veselības problēmām (Youth Mobility Opportunities for Youth with Health Issues)

Līdz 2018. gada 12. martam aicinām pieteikt dalību 17.-22. aprīlī Latvijā notiekošajā partnerības veidošanas seminārā "Jaunatnes mobilitātes iespējas jauniešiem ar veselības problēmām". Sadarbības seminārs tiek organizēts organizācijām, kas strādā vai vēlas sadarboties ar jauniešiem ar veselības problēmām (un / vai invaliditāti). Tās mērķis ir veicināt partnerību un attīstīt jauniešu mobilitātes projektu ideju izstrādi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.

Vai Jūs strādājat (vai vēlaties strādāt) ar jauniešiem ar veselības problēmām (un / vai invaliditāti) vecumā no 13 līdz 30 gadiem? Vai Jūs vēlētos dot viņiem vairāk iespēju apgūt svarīgas prasmes starptautiskā vidē? Vai Jūs vēlētos iesaistīties kādā starptautiskā jaunatnes projektā un atrast iespējamus partnerus? Ja tā, tad šī iespēja var būt jums noderīga!

Mēs organizējam šo kontaktu veidošanas semināru, lai sniegtu papildus atbalstu organizācijām, kas strādā ar jauniešiem ar invaliditāti un / vai veselības problēmām. Seminārs palīdzēs Jums īstenot savas idejas jauniešiem ar ierobežotām iespējām organizētos projektos.

Šī semināra uzdevumi:

 • izpētīt starptautisko jaunatnes apmaiņu pieredzi un brīvprātīgā darba aktivitātes kā līdzekli, ar ko iedrošināt un stiprināt jauniešu aktīvu iesaisti un jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālu integrāciju;
 • dot iespēju tikties organizācijām, kas strādā ar līdzīgu mērķgrupu, un veidot partnerības un iespējamos kontaktus;
 • izpētīt kvalitātes kritērijus "Erasmus+" jauniešu mobilitātes projektos;
 • veidot dalībnieku kompetences, lai izstrādātu jauniešu mobilitātes projektus, strādājot pie aktuālu projektu idejām, kuras var tikt īstenotas vēlākā periodā.

Mēs aicinām uz šo semināru:

 • to organizāciju pārstāvjus, kas jau strādā (vai vēlas strādāt) ar jauniešiem ar veselības problēmām (un / vai invaliditāti);
 • pārstāvjus, kam ir pamatzināšanas par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" (dalība informatīvos semināros, mācību semināros, veikta programmu analīze, publikācijas) un ir interese par jauniešu mobilitātes iespējām "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmā;
 • pārstāvjus, kam ir savas organizācijas akcepts uzsākt starptautisku sadarbību (vai ir iecere pieteikt dalību kādā no "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektiem nākotnē);
 • pārstāvjus, kas ir vismaz 18 gadu veci;
 • pārstāvjus ar labām komunikācijas prasmēm angļu valodā;
 • pārstāvjus, kas ir gatavi veikt intensīvu darba procesu (personīgās īpašās vajadzības tiks ņemtas vērā).

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 12. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/networking-seminar-youth-mobility-opportunities-for-youth-with-health-issues.7150/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Plašāka informācija:
Aija Kasemira
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356240
aija.kasemira[at]jaunatne.gov.lv