Seminārs: Kas ir Tavs NEET?

Piedalies NEET seminārā, lai kopā ar vairāk nekā 35 jomu speciālistiem izdiskutētu NEET problēmas. Rastu veidus, kā radīt labākas iespējas noteiktajai grupai, kā iekļaut šīs neaizsargātās grupas jauniešus atpakaļ sabiedrībā un darba tirgū. Seminārs norisināsies 21. – 25. oktobrī, Helsinkos. Pieteikšanās līdz 10. septembrim.

Temats:
Neaizsargātie jaunieši NEET situācijās (kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās).

Daži jaunieši ir izstumti no sabiedrības dažādu iemeslu dēļ. Viņi nav iesaistīti ne izglītībā, ne mācībās, ne nodarbinātībā. Viņi ir pazuduši no sistēmas, piemēram, izslēgti no skolas. Bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Bezpajumtnieki, kas nemeklē palīdzību. Cilvēki, kas dzīvo nelikumīgi. No sabiedrības izslēgti cilvēki. Šajā gadījumā tie nav jaunieši, kas izvēlējušies darīt kaut ko citu, piemēram, paņemt „brīvo gadu” pēc mācībām vidusskolā: doties Brīvprātīgo darbā vai apceļot pasauli. 

SALTO vēlas uzsākt jaunu, ilgtermiņa stratēģiju, kā sasniegt tos jauniešus, kas ir izslēgti no sistēmas un atgriezt viņus atpakaļ sabiedrībā, uzlabojot viņu iespējas.

Uzdevumi:

1)Iegūt labāku izpratni par NEET: terminoloģija, koncepti, cēloņi, atšķirības Eiropā, pētījumu kopsavilkumi, izaicinājumi;
2)Mācīties vienam no otra, apmeklēt vietējos projektus, iedvesmoties, dalīties ar idejām, prezentēt savu darbu, izmantot holistiskas pieejas;
3)Iepazīties ar finansējuma avotiem (Erasmus+, Eiropas Sociālais Fonds, ...), metodoloģiju un rīkiem.

Dalībnieku profils:

Ikviens ar pieredzi darbā ar jauniešiem NEET situācijās (gan jaunatnes darbinieki, gan lēmumu pieņēmēji un projektu vadītāji).

Tie var būt:

•Jaunatnes darbinieki;
•Skolotāji, skolas atbalsta darbinieki, alternatīvās izglītības darbinieki, brīvdienu programmu darbinieki,...
•Sociālie darbinieki, sociālo pakalpojumu pārstāvji;
•Pētnieki, akadēmiķi, kas koncentrējas uz NEET;
•Vietējās autoritātes, lēmumu pieņēmēji, kas atbild par sociālo jomu;
•Darba devēji, mācekļu programmas, nodarbinātības aģentūras, darba centri, darba klubi, darba treneri.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 10. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/what-is-your-neet-seminar.4416/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv