Seminārs arī onlainā: praktiski padomi, rakstot “Erasmus+” 3. pamatdarbības projektus

Eiropas komisija kopā ar Izpildaģentūru aicina visus interesentus uz informatīvo pasākumu par 3. pamatdarbības Atbalsts politikas reformai projektiem – Nākotnes iniciatīvas – „Nākotnes sadarbības projekti” (Prospective initiatives – „Forward – Looking Cooperation Projects”). 

Šie projekti ir iesniedzami Izpildaģentūrā, Briselē. 

Informatīvais pasākums notiek Briselē, 2015.gada 20. janvārī. Informatīvā pasākuma mērķi ir informēt visus interesentus par šo projektu mērķiem un prioritātēm, kā arī sniegt praktisku informāciju, kā sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu.

Atrast sīkāku informāciju par pasākumu, kā arī sekot līdzi pasākuma gaitai tiešsaistē, jūs varat saitē: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/support-for-policy-reform-forward-looking-cooperation-projects-infoday_en