Sapņu ķērāji (Dream Catchers)

Apmācību mērķis ir atbalstīt jaunatnes un sociālos darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju. Kā motivēt šādus jauniešus? Kā pievērst uzmanību viņu sapņiem un vīzijām pašu nākotnē? Līdz 10. aprīlim piesakies apmācībām, kuras no 25. līdz 30. maijam norisināsies Francijā.

Mūsdienu jaunieši – īpaši jaunieši NEET situācijās vai tie, kuriem ir apgrūtināti apstākļi, lai pieteiktos mobilitātes un nodarbinātības programmām –  ikdienā saskaras ar samērā lielu sabiedrības spiedienu, kuru spilgti raksturo jautājums "vai darbu jau atradi?". Taču darba piedāvājumu skaits darba tirgū ir niecīgs.

Daudzi jaunatnes darbinieki, vienlaikus izprotot sabiedrības nepieciešamību redzēt jauniešus "iekļaujoties sabiedrībā un darba tirgū", vēlas radīt drošu vidi, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt viņu kompetences plašākā izpratnē, ne tikai spējā atrast darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību. Mērķis ir izzināt jau esošās jauniešu kompetences – saprast, kādi sapņi un vaļasprieki viņiem ir - lai radītu ne tikai labāku nākotni sev, bet arī potenciāli vairāk ietekmētu pasauli, kurā viņi dzīvo.

Šo apmācību laikā dalībnieki tiks mudināti:

1)izzināt radošus rīkus, metodes un attieksmes, kuras viņi var attīstīt, lai radītu drošu mācību vidi, kurā jaunieši var apzināties savas stiprās puses un attīstīt pašpārliecinātību;
2)atbalstīt jauniešus, lai viņi apzinās savus sapņus un vaļaspriekus un izkāpj no savas komforta zonas;
3)attīstīt savas kompetences, lai vadītu, iedvesmotu un atbalstītu jauniešus viņu mācīšanās procesā;
4)satikt savus kolēģus no citām valstīm, lai attīstītu un dalītos ar labo praksi, rīkiem un metodēm;
5)labāk izprast programmu "Erasmus+", kā to izmantot atbilstoši jauniešu, kuriem ir mazāk iespēju, vajadzībām.

Apmācībās aicināti piedalīties dažādu jomu cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, kuriem ir atšķirīgas iespējas, īpaši jauniešiem NEET situācijās, kuri vēlas būt zinošāki par pakalpojumu, nodarbinātības un mobilitātes iespējām, kas varētu palīdzēt jauniešiem.

Apmācības norisināsies angļu valodā.

Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 10. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/dream-catchers.4794/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu. 

 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv