Saņemts atbalsts Limbažu jauniešu centra aktivitātēm

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātajā atklātajā projektu konkursā ‘’Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu’’ atbalstīts Limbažu novada pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums ‘’MĒS NĀK(AM)’’, ko rakstījis un īstenos Limbažu Jauniešu centrs.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir īstenot izglītojošas, izzinošas un praktiskas neformālās mācīšanās aktivitātes. Tā laikā paredzētas dažādas interesantas vasaras nodarbes jauniešiem, lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Plānots organizēt ielu vingrošanas treniņus un pilates nodarbības profesionālu treneru pavadībā bez maksas, kā arī veselīgu kokteiļu pagatavošanas meistarklases. Neilgi pirms Jāņiem iecerēts brīvdabas kino vakars, kurā būs iespēja noskatīties lielisku un sirsnīgu latviešu dokumentālo filmu. Tāpat paredzēts rīkot divu dienu izaugsmes pārgājienu gar jūru, kurā profesionāļu vadībā tiks praktizēti personību attīstoši pārbaudījumi, komandas veidošanas un izaicinājuma uzdevumi.  Vēl jauniešiem būs lieliska iespēja apgūt debašu mākslu.

Taču viens no nozīmīgākajiem un lielākajiem projekta pasākumiem, kurā plānots piesaistīt lielu skaitu jauniešu – gan kā apmeklētājus, gan kā organizators, būs Jauniešu diena, kas norisināsies augusta beigās. Tās mērķis ir aktivizēt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, jauniešu vidū attīstot sadarbību kopīgu iniciatīvu veidošanai, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī dot iespēju viņiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes.

Pašreiz tiek komplektēta projekta darba grupa, kura sastāvēs no Jauniešu centra 3 darbiniekiem un vismaz 11 aktīviem jauniešiem. Tāpat tiek kārtoti dokumenti, lai JSPA noslēgtu līgumu ar pašvaldību.

Pirmie pasākumi gaidāmi jau maija beigās. Informācija par projekta aktualitātēm un plānoto - Jauniešu centra Facebook.com sociālās vietnes lapā www.facebook.com/limbazujauniesi/, Limbažu novada mājaslapā www.limbazi.lv, laikrakstos ‘’Auseklis’’ un ‘’Limbažu Novada Ziņas’’, kā arī aktīvākajās pilsētas un novada sabiedriskajās vietās, kur tiks izvietotas afišas un informācija.

Simona PUTNIŅA,
Limbažu novada jaunatnes lietu speciāliste,
Jauniešu centra vadītāja