SALTO Appetiser apmācības par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām

Nākamā gada sākumā – no 2017. gada 14. līdz 18. februārim – Vācijā norisināsies Appetiser apmācības “Ievadkurss: kā izmantot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas starptautiskajā jaunatnes darbā” (Appetiser – An introduction on how to use the “Erasmus+: Youth in Action” Programme for international youth work). Pieteikšanās apmācībām tiešsaistē līdz 20. novembrim.

Apmācību dalībnieki – jaunatnes darbinieki, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem nacionālā līmenī.

Galvenais šo apmācību mērķis ir ikvienu apmācību dalībnieku stiprināt pārliecībā, ka viņam ir pa spēkam īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus. Apmācību laikā ikvienam būs iespēja uzzināt, kādas ir projektu iespējas, strādājot ar jauniešiem starptautiskā vidē.

“Appetiser” apmācībās tev būs iespēja:
-    izbaudīt neformālo un starpkultūru mācīšanos;
-    iegūt pirmo pieredzi starptautisku jauniešu projektu īstenošanā;
-    apmainīties ar pieredzi, kā vietējās jauniešu aktivitātes ietērpt starptautiskā kontekstā;
-    izpētīt iespējas, kā savas idejas iekļaut starptautiskajā jaunatnes darbā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos;
-    analizēt labās prakses piemērus, kas īstenoti ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu;
-    uzzināt, kādus ieguvumus starptautiskie projekti sniedz vietējā darbā ar jauniešiem.

Apmācību darba valoda: angļu.

Informācijai: nacionālās aģentūras, kuras strādā ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ieviešanu un īstenošanu, katru gadu rīko vairākus Appetiser apmācību kursus. Sīkāka informācija - http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

Pieteikties šīm apmācībām iespējams līdz 2016. gada 20. novembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar dalībniekiem, ar kuriem tiks apstiprināta dalība apmācībās, tiks noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv