Saldus novada jaunieši diskutē par projektu rakstīšanas un īstenošanas pieredzi

19. un 20. augustā Saldus Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrā „Šķūnis” notika projekta „No domas līdz darbībai 2” apmācības „Jauno līderu akadēmija” 2.daļa. Apmācības jaunieši, kuri Jauno līderu akadēmijas pirmajā daļā  mācījās rakstīt projektus, satikās, lai pārrunātu, kā gājis tiem, kuri projektus jau realizējuši, dalītos pieredzē ar tiem, kuru projekti notiek vai vēl notiks. Diskutētu par to, kāpēc daži projekti netika iesniegti – kā veidot projekta darba grupu, kur meklēt atbalstu, kad zūd motivācija un citas aktuālas lietas.

Apmeklējām arī Jaunlutriņus, kurā jaunieši jau projektu „Sinerģija” realizējuši un iepazītos arī ar citiem Jaunlutriņos organizētiem jauniešu iniciatīvas projektiem. Paldies par uzņemšanu Jaunlutriņu pagasta jaunatnes darba koordinatorei Maijai Zaļumai.
Apmācību laikā jaunieši kopā veidoja arī kalendāru, kurā apkopoti ieteikumi par projekta norisi un realizāciju. Kalendārs tiks reāli izdots un kalendāra prezentācijas svētkos būs iespēja satikties atkal visiem apmācību dalībniekiem. Kalendāru iegūs katrs apmācību dalībnieks un arī organizatori un atbalstītāji. Ceram, ka tas ne tikai popularizēs jau notikušās apmācības un to, ka jaunieši paši ir iemācījušies projektu veidošanu un realizējuši tos, bet iedrošinās ar citus Saldus novada jauniešus realizēt savas idejas un iniciatīvas.

Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās apmācībās un realizēja vai vēl realizēs projektus!

Projekta saturiskā vadītāja Rudīte Muraševa.

Projekts tiek īstenots Izglītības un Zinātnes ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts finansējuma ietvaros.