"RUNĀ! KLAUSIES!" - apmācību kurss, lai veicinātu jauniešu dalību lēmumu pieņemšanā

Ja tu bieži iedomājies, ka vēlies vairāk iesaistīties sabiedrības norisēs, ja tu tici, ka mums ir jāattīsta inovatīvas pieejas un jārada vieta, kur jaunieši un valsts iestāžu darbinieki var kopīgi strādāt... Tad noteikti piesakies šim apmācību kursam Ungārijā, Budapeštā! Tas norisināsies no 2015. gada 1. līdz  7. martam. Pieteikšanās līdz 18. janvārim.

Ņemot vērā, ka ir būtiski attīstīt jauniešu paaudzi, kas aktīvi iesaistās dažādos sabiedrības procesos, īpaši lēmumu pieņemšanā, kas tieši skar jaunatnes jomu, Ungārijas, Itālijas un Maltas Nacionālās aģentūras sadarbībā ar SALTO, ir  izstrādājušas inovatīvu apmācību kursu. Tā mērķis ir uzlabot jauniešu spēju ietekmēt lēmumu, kas skar viņu dzīvi, pieņemšanas procesu, strādājot kopā ar valsts pārvaldi vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī.

"RUNĀ! KLAUSIES!" ir 5 dienu apmācību kurss, intensīvs mācīšanās periods, kurš attīstīs dalībnieku kompetences, lai labāk izprastu jaunatnes iesaistīšanās konceptu. Apmācību dalībnieki šīs zināšanas varēs izmantot savā darbā ar jauniešiem, vienlaicīgi apgūstot jaunus rīkus un metodes, strādājot kopā ar valsts pārvaldes pārstāvjiem.

Tāpat apmācību laikā dalībniekiem būs iespēja vairāk uzzināt par Eiropas politiku jaunatnes jomā un veidot sadarbību ar Strukturēto dialogu dalībnieku pārstāvētajās valstīs. Dalībnieki attīstīs iemaņas trešās pamatdarbības projektu (Atbalsts politikas reformām) plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.

Galvenais apmācību mērķis ir veicināt jauniešu dalību lēmumu, kas ietekmē viņu dzīvi, pieņemšanas procesos, strādājot kopā ar valsts pārvaldes pārstāvjiem Eiropas, nacionālajā un vietējā līmenī.

Tāpat apmācības paredzētas, lai:

•veicinātu izpratni par jauniešu iesaistīšanās principiem;
nodrošinātu mācīšanās metodes, kā strādāt ar valsts pārvaldes pārstāvjiem kopīgu mērķu vārdā, un kā ietekmēt lēmumus, kuri savukārt, ietekmē jauniešu dzīvi;
veicinātu Strukturētā dialoga atpazīstamību un zināšanas par to;
radītu kopēju izpratni par kvalitātes jēdzienu trešās pamatdarbības projektos;
attīstītu kompetences un prasmes, kas nepieciešamas, lai īstenotu trešās pamatdarbības projektus;
sniegtu iespēju dalīties labās prakses piemēros, konceptos un aktivitātēs;
sniegtu informāciju par trešās pamatdarbības projektu finansēšanu;
radītu telpu, kurā atrast potenciālos partnerus un tīklotos.

Apmācībās aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, valsts pārvaldes pārstāvji, kas strādā jaunatnes jomā, darbā ar jaunatni iesaistītie, jauniešu līderi un jaunatnes organizāciju pārstāvji.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 18. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/speak-listen-a-training-course-to-strengthen-youth-participation-in-decision-making.4635/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+", dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv