Rumānijā norisināsies seminārs par programmas "Erasmus+" nākotni "FuturE+"

No 12. līdz 15. martam Rumānijā norisināsies starptautisks pasākums, kura mērķis ir analizēt, kā programma "Erasmus+" atbilst organizāciju vajadzībām, un savākt atgriezenisko saiti par programmas formātu nākotnē saistībā ar Eiropas Jaunatnes stratēģiju. Pieteikšanās līdz 5. februārim!

Pēdējo 20 gadu laikā Rumānijas "Erasmus+" nacionālā aģentūra koncentrējas uz mācību popularizēšanu un atbalstu kā galveno rīku izmaiņām vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī, ar būtisku pievienoto vērtību visos izglītības sektoros. Šobrīd aģentūra strādā ar projektu īstenotāju vajadzību identificēšanu un to sasaisti ar programmas "Erasmus+" nākotnes formātu.

Papildus, balstoties uz specifisku Eiropas kontekstu, Rumānijas prezidentūru ES padomē līdz 2019. gada jūnijam – nacionālās aģentūras aktivitātes koncentrējas uz mobilitātes popularizēšanu, iekļaušanu un izcilību izglītības un jaunatnes jomā.

Pasākuma uzdevumi:

 • apzināt stiprās puses un elementus, kas būtu jāuzlabo pašreizējā programmā "Erasmus+";
 • identificēt, kā projektu īstenotāji var efektīvi īstenot jaunos programmas elementus;
 • apzināt dalībnieku vēlmes, domājot programmas "Erasmus+" nākotni (2021-2027).

Pasākums "FuturE+”
Pasākuma centrā būs dalībnieki, kuri dalīsies ar savu programmas "Erasmus+" vērtējumu. Tas notiks, izmantojot interaktīvas darbnīcas, katras valsts dalībnieku idejas un īstenoto projektu pieredze tiks rūpīgi izanalizēta un izmantota nākotnes programmas rezolūcijai. Radošās darbnīcas un diskusijas vadīs pieredzējuši mācību vadītāji.

Piedaloties, tu vari:

 • likt sadzirdēt savu balsi starptautiskā līmenī un izmantot savu pieredzi, lai identificētu, kas programmā "Erasmus+" būtu jāuzlabo;
 • izzināt Eiropas Komisijas piedāvātos jaunās programmas elementus un palīdzēt atrast iespējami labākos veidus, kā tos īstenot;
 • piedalīties starptautiskas rezolūcijas izveidošanā labākai "Erasmus+" programmai nākotnē.

Rumānijas nacionālā aģentūra prezentēs rezolūciju:

 • Eiropas Jaunatnes konferencē (2019);
 • Jaunatnes ministriju direktoru tikšanās laikā (2019. gada marts);
 • Nacionālo aģentūru direktoru tikšanās laikā (2019. gada aprīlis);
 • Eiropas Savienības Sibiu samita laikā (2019. gada maijs);
 • kā arī Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam.

Paralēli norisināsies papildu pasākums (FuturESK) ar līdzīgiem mērķiem par programmu "Eiropas Solidaritātes korpusu".

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 5. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/future.7719/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv