Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” notiks „MIRDZOŠĀS VASARAS APMĀCĪBAS”

Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” notiks bezmaksas neformālās mācīšanās aktivitātes „MIRDZOŠĀS VASARAS APMĀCĪBAS” Rīgas jauniešiem vecumā no 16 līdz 21 gadam par uzņēmību, projektu vadību un brīvprātīgošanu. Katrai tēmai veltot divas dienas no plkst. 10:00 līdz 18:00. Apmācību mērķis ir Rīgas jauniešiem sekmēt dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstīšanu, izmantojot neformālās mācīšanās metodes.

Apmācību tēmas tika izvēlētas, veicot aptauju jauniešu vidū, kur noskaidrojās šī brīža vēlamās zināšanas, lai īstenotu savas iniciatīvas. Jauniešu vēlmes tika apkopotas 3 apmācību blokos un sadalītas visas vasaras garumā, lai jauniešiem būtu iespēja piedalīties vismaz vienās apmācībās:

15. un 16. jūlijā apmācības par uzņēmīgumu;
29. un 30. jūlijā apmācības par projektu vadību;
5. un 6. augustā apmācības par brīvprātīgošanu;
12. augustā apmācību noslēguma pasākums - Starptautiskā Jaunatnes dienā.

Lai jaunieši veiksmīgāk apzinātos labas idejas esamību un būtu drosmīgi to attīstīt pēc apmācībām, Jānis Vītols, Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” ģenerators vadīs apmācības par uzņēmīgumu. Sanita Lāce no biedrības “RED - Radošu Efektu Darbnīca” vadīs apmācības par projektu vadību, balstoties uz gūtajām zināšanām biedrības realizētajos projektos. Kopā ar organizāciju “homo ecos:” jaunieši apgūs brīvprātīgošanu, kā dot ieguldījumu sabiedrībā, vienlaikus attīstot savas kompetences.

Pieteikties apmācībām var elektroniski līdz 30. jūnijam http://ej.uz/MirdzosasApmacibas

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur gūt zināšanas, prasmes un veidot savstarpējo sadarbību. Jauniešu centra uzdevums ir radīt un ikdienā uzturēt iekļaujošu, labvēlīgu un sadarbībai atvērtu vidi. "Kaņiera" motors ir Rīgas jaunatnes organizācijas, to vajadzības un izaicinājumi attīstībai. www.kopnica.lv.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Papildus informācija:

Ilvija Auniņa
projekta „Mirdzošās vasaras apmācības”
koordinatore
ilvija[at]kopnica.lv
www.kopnica.lv