Rīgā notiks vērienīga ielu sporta konference “Medicines for World's Ghettos”

Viena no Eiropā lielākajām ielu sporta kustībām “Ghetto Games” 5.decembrī jau trešo gadu rīkos vienīgo ielu sporta konferenci “Medicines for World's Ghettos”.  Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja dzirdēt jomas profesionāļu viedokļus un pieredzes stāstus par ielu sporta infrastruktūru, sociālo ietekmi uz sabiedrību, ielu sporta attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē.

“Pētījumi rāda, ka šobrīd Latvijā puse sabiedrības sporto 1 - 2 reizes nedēļā.  Pētījumi rāda, ka jaunieši nav tik aktīvi sportotāji savā brīvajā laikā, ” stāsta Sanda Gertnere, konferences organizatore. “Turklāt, tendences rāda, ka jauniešiem kļūstot vecākiem, regulāra sportošana samazinās. Tāpēc ir svarīgi rosināt viņos interesi par sportu ne tikai sportisko rezultātu sasniegšanai, bet arī pieņemt to kā daļu no sava dzīves veida un dzīves stila. Tas ir galvenais trumpis, ko šobrīd lielā mērā izmanto ielu sporta pasākumu organizatori - ielu sports un ielu kultūra ir kā daļa no popkulūras un jauniešu dzīves stila”. Par šo un vairāk būs iespējams dzirdēt konferencē.

Uz “Medicines for World's Ghettos” konferences skatuves šogad uzstāsies 23 pieredzes bagāti runātāji no 18 Eiropas valstīm, daloties ar saviem stāstiem, izaicinājumiem un veiksmes faktoriem. Organizatori uzskata, ka ielu sports ir efektīvs instruments darbā ar jauniešiem, kas palīdz ne tikai jauniešus iesaistīt sportiskās aktivitātēs, bet arī ir spēcīgs instruments sava rakstura veidošanai un vērtību nostiprināšanai.

Šī gada konferencē tiks diskutēts un runāts par piecām tēmām:
1.    Ielu sporta sociālā ietekme uz sabiedrību un vidi (kā sporta notikumi spēj pozitīvi ietekmēt pilsētu apkaimju attīstību, darbs ar jauniešiem caur ielu sportu, dzimumlīdztiesība ielu sportā);
2.    Ielu sporta organizāciju pieredzes stāsti par brīvprātīgo darbu un jauniešu iesaisti tajā caur sportu;
3.    Ielu sports kā jauna mārketinga platforma;
4.    Ielu sporta infrastruktūras attīstība;
5.    Jaunākās tendences ielu sportā un nākotnes attīstības scenāriji.

Piedalīties konferencē īpaši tiek aicināti pašvaldību pārstāvji un valsts politikas veidotāji, aktīvie sporta notikumu un jaunatnes pasākumu organizatori, kā arī jaunieši, kuri sevu nākotni saista ar pasākumu organizēšanu. Konferences ietvaros ir paredzēti kā pieredzes stāsti, tā arī diskusijas un divpusējās tikšanās.

Konference paredzēta 5.decembrī no pl.9.00 - 18.00, klubā “First Mir” (Rīga, Andrejostas iela 5K-3).

Vairāk informācijas www.conference.ghetto.lv un reģistrēšanās konferencei līdz 1.12.2019.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2IRBU407Zrzn78DpwTIr36TzYYUbYLOVsiP4zJGQqavXQA/viewform?usp=sf_link

Dalības maksa pieaugušajiem - 29EUR, skolēniem/skolotājiem/Ghetto licenču īpašniekiem/federāciju pārstāvjiem/jaunatnes organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem - 15EUR.

Konferenci “Medicines for World's Ghettos” organizē jauniešu ielu kultūras un sporta kustība “Ghetto Games”.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Sports” programmas finansiālo atbalstu (līguma numurs: 2017-3316-590605-EPP-1-2017-1-LV-SPO-SCP”). Par projekta saturu pilnībā ir atbildīgi tās autori un neatspoguļo Eiropas Komisijas un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrasoficiālo viedokli.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Papildus informācija:
Sanda Gertnere, “Medicines for World's Ghettos” konferences organizatore
e-pasts: sanda.gertnere@gmail.com +37129837235