Rīgā notiks otrais Austrumu Partnerības Jaunatnes forums

No 2015. gada 9. līdz 11. februārim Rīgā tiks organizēts otrais Austrumu Partnerības Jaunatnes forums. Forumā piedalīsies ap 200 dalībnieku no Eiropas Savienības un Austrumu Partnerības valstīm, un tā galvenais mērķis ir jauniešu nodarbinātības veicināšana, attīstot starpsektoru sadarbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Foruma dalībnieki meklēs jaunus bezdarba problēmas risinājumus un analizēs iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanai izmantot dažādas esošās mobilitātes un starptautiskās sadarbības programmas, kā arī apmainīsies ar inovatīviem jaunatnes darba un neformālās izglītības labās prakses piemēriem un izstrādās rekomendācijas jaunatnes politikas veidošanai. Forums ietvers diskusijas, tematiskās darbnīcas, dažādu nozaru ekspertu un programmu prezentācijas, studiju vizītes un citas aktivitātes, kas plānotas ar mērķi palīdzēt foruma dalībniekiem apmainīties pieredzē un veidot jaunas partnerības starp dažādām valstīm un sektoriem.

Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās forumam, un piedalīties tiek aicināti gan jaunieši, jaunatnes un izglītības darbinieki, gan cilvēkresursu speciālisti un personāla atlases kompānijas, gan studentu organizācijas, pētnieki, darba devēju apvienības, valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu darbinieki, kas ikdienā strādā ar nodarbinātības jautājumiem.

Austrumu Partnerības Jaunatnes forums notiks Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Komisijas Austrumu Partnerības platformas ''Kontaktu veidošana'' ietvaros. Forumu koordinē Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Eiropas Jaunatnes forumu un citām organizācijām un institūcijām.

"Forums ir lieliska iespēja ne tikai Latvijas jaunatnes organizācijām, bet arī visām ieinteresētajām pusēm veidot ciešāku savstarpēja atbalsta tīklu ar Austrumu partnerības valstīm. Foruma laikā gūtās atziņas palīdzēs padziļināt izpratni par situāciju un kultūras kontekstu dažādās valstīs, lauzt negatīvus stereotipus starp valstīm un stiprināt Eiropas vērtības un demokrātiskas pārvaldes principus, kas šobrīd ir īpaši svarīgi, lai veicinātu drošību reģionā un radītu labvēlīgus apstākļus tālākai izaugsmei," saka īpašu uzdevumu vēstnieks Austrumu Partnerības jautājumos Juris Poikāns. 

"No 2007. gada līdz 2014. gadam īstenotās Eiropas Komisijas neformālās izglītības programmas ''Jaunatne darbībā'' ietvaros Latvijas jaunieši dažādu projektu ietvaros visaktīvāk sadarbojās tieši ar Austrumu partnerības valstīm, līdz ar to forums būs laba iespēja šo sadarbību paplašināt," skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ES programmu daļas koordinatore Vladislava Šķēle. "Visvērtīgākais pasākuma elements ir tas, ka forumā ir aicināti piedalīties cilvēki no dažādiem sektoriem, šādā veidā veidojot dialogu starp jauniešiem, uzņēmējiem, formālās izglītības pārstāvjiem un citiem. Tieši tā ir iespējams attīstīt inovatīvas idejas, ko nākotnē var īstenot, piemēram, ar programmas ''Erasmus+'' atbalstu, kas nodrošina arī lielu daļu finansējuma šī foruma organizēšanai.'' 

Pirmais Austrumu Partnerības Jaunatnes forums notika no 2013. gada 22. līdz 25. oktobrim Kauņā, un tajā piedalījās 230 dalībnieki. Forums stiprināja jaunatnes darba un neformālās izglītības atzīšanu, veidojot ciešāku saikni starp darbu starptautiskā, nacionālā un vietējā līmenī.

Sadarbība ar Austrumu Partnerības valstīm ir viena no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm. Tā ietver Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Eiropas Savienības strukturētu dialogu, kura mērķis ir veicināt partnervalstu politisko tuvināšanos un ekonomisko integrāciju Eiropas Savienībā.

 

Informāciju sagatavoja:
Inese Priedīte
Austrumu Partnerības Jaunatnes foruma sabiedrisko attiecību koordinatore
Tālr. +371 29752136
E-pasts: EaPYouth[at]jaunatne.gov.lv