Realizēs projektu "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs 2"

Valmieras pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, lai realizētu projektu "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs 2". Projekts tiks īstenots LR Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ņemot vērā jauniešu atsaucību pagājušā gada īstenotajā projektā "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs", arī šogad tika lemts turpināt iesākto tradīciju, izstrādājot projektu "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs 2". Tā mērķis ir organizēt jauniešu mākslas plenēru, radot kvalitatīvu un radošu kultūrvidi savā pilsētā, kurā satiekas skatītājs ar radītāju, dažādu temperamentu, sociālo slāņu un vecuma jaunieši.

Projektu realizēs Valmieras Jaunatnes centrs (VJC) "Vinda" sadarbībā ar Valmieras Kultūras centru. Projekta ietvaros 13-25 gadus veciem jauniešiem augusta mēnesī būs iespēja apgūt un pilnveidot savas zināšanas trīs dažādos mākslas veidos: gleznošanā, fotografēšanā un video veidošanā. Plenērs dos iespēju jauniešiem radīt mākslas darbus, kas dokumentēs Valmieras pilsētvidi. Jauniešu veidoto mākslas darbu izstādes atklāšana plānota Valmieras Jauniešu dienā, 4.septembrī, Valmieras Kultūras centrā.

Elektroniska pieteikšanās "Valmieras Jauniešu mākslas plenēram 2" norisināsies no 1. līdz 24. jūlijam. Informācija par pieteikšanos tiks publicēta VJC "Vinda" mājaslapā www.vjcvinda.lv.

Projekts "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs 2" sniegs ieguldījumu visai sabiedrībai. Ieguvēji būs gan pilsētas jaunieši, kuri gūs zināšanas kultūras un mākslas jomās, gan arī pašvaldība, kas iegūs motivētākus, zinošākus un aktīvākus jauniešus. Tas ir svarīgs sociālais aspekts pilsētā, jo tiek mazināta jauniešu nosliece uz klaiņošanu, saturīgi tiek pavadīts viņu brīvais laiks, kā arī veidojas būtiska sabiedrības daļa, kas, iespējams, paliks Valmierā un veidos tās attīstību.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Švalbe
Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Jaunatnes centra "Vinda"
direktora vietniece jaunatnes lietās