Realizēs projektu "Stāv pāri visam Valmiera”

Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” ir saņēmis Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, lai realizētu projektu "Stāv pāri visam Valmiera”. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir iegādāties kvalitatīvu apskaņošanas sistēmu, tādējādi dodot iespēju jauniešiem organizēt pasākumus, kas sekmēs jauniešu piederības sajūtu savai pilsētai un valstij.

Projekts dos jauniešiem iespēju organizēt dažādus pasākumus, iesaistīties interešu un neformālā izglītībā, kā arī uzstāties jauniešu grupām pilsētai nozīmīgajos jauniešu pasākumos.

Projekta ietvaros tiks organizēti dažādi pasākumi: Valmieras pilsētas svētku Jauniešu parks, kas notiks 2016. gada 13.augustā, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem “Esi aktīvs un vesels Valmierā”, kas notiks no 2016. gada 15. augusta līdz 26. augustam, kā arī Jauniešu dienas “Stāv pāri visam Valmiera”, kas notiks 2016. gada 1. septembrī.

Projekts "Stāv pāri visam Valmiera” sniegs ieguldījumu visai sabiedrībai. Ieguvēji būs gan pilsētas jaunieši, gan arī pašvaldība, kas iegūs motivētākus, zinošākus un aktīvākus jauniešus. Tas ir svarīgs sociālais aspekts pilsētā, jo tiek mazināta jauniešu nosliece uz klaiņošanu, saturīgi tiek pavadīts viņu brīvais laiks, kā arī veidojas būtiska sabiedrības daļa, kas, iespējams, paliks Valmierā un veidos tās attīstību.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Švalbe
Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Jaunatnes centra "Vinda”
direktora vietniece jaunatnes lietās