RAY tīkla pētījuma rezultātu prezentācija

Konferencē tiks prezentēti RAY tīkla pētījuma rezultāti, apzināti galveno uzsvaru liekot uz to, kā šos rezultātus izmantot jaunatnes darbā un jaunatnes politikas attīstībā. Piesaki savu dalību līdz 15. aprīlim. Konference norisināsies Austrijā no 11. līdz 13. maijam.

Konferences mērķis

Līdztekus pētījuma rezultātu prezentācijai tiks meklēti risinājumi, kā pielietot šos rezultātus jaunatnes darbā un jaunatnes politikā. Papildus tam tiks apkopota informācija par pašreizējiem pētījumu projektiem mācību mobilitātes un starptautiskā jaunatnes darba jomā.

Dalībnieki

Konferencē satiksies aptuveni 100 pētnieki, praktiķi un politikas veidotāji starptautiskās izglītības un mācību mobilitātes jomā no visas Eiropas.

Konferencē galvenokārt aicināti piedalīties pētnieki, kuri ir ieinteresēti mācību mobilitātes, jauniešu socioloģijas un paaudžu pētījumu jomā; starptautiskā jaunatnes darba un mobilitātes praktiķi; Eiropas jaunatnes organizāciju pārstāvji; nacionālās aģentūras, kas administrē programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", mūžizglītības programmu; Valsts iestāžu pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem; programmas Jaunatne darbībā komitejas un ES jaunatnes darba grupas locekļi; Eiropas Padomes un Austrumu partnerības pārstāvji.

Par RAY tīklu

RAY konferenci "Starptautiskais jaunatnes darbs un mobilitāte: pētījuma rezultāti politikai un praksei" organizē RAY (Analīzē un monitoringā balstīts pētījums programmā "Jaunatne darbībā") tīkls programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros". RAY tīkls ir dibināts 2007. gadā, tajā ir iesaistījušās daudzas pētījumu institūcijas, pētnieki un Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras visā Eiropā. Ar RAY tīkla palīdzību tiek mēģināts izzināt programmas "Jaunatne darbībā" ietekmi tieši uz jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, kā arī citiem, kas iesaistīti programmā.  

Pieteikties konferencei iespējams līdz 2015. gada 15. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ray-triangular-summit-international-youth-work-and-mobility-research-evidence-for-policy-and-practice.4873/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv