Queer it up! – seksuālās orientācijas, dzimumu līdztiesības un izpausmes iekļaušana jaunatnes darbā

No 2017. gada 5. līdz 10. novembrim Spānijā, Malagā norisināsies apmācības, lai nodrošinātu dalībniekus ar nepieciešamajām kompetencēm, kā iekļaut seksuālo orientāciju un dzimumu līdztiesību jaunatnes darbā, kā cīnīties ar aizspriedumiem un diskriminējošu attieksmi. Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

Queer it up!” ir 5 dienu apmācības jaunatnes darbiniekiem. Šo apmācību mērķis ir iepazīstināt ar seksuālo identitāti un dzimumu izpausmi tos, kuri nezina, kas ir LGBT kopiena. Dalībniekiem būs iespēja apgūt nepieciešamās kompetences, lai iekļautu seksuālās orientācijas, dzimumu līdztiesības un izpausmes perspektīvas jaunatnes darbā, lai cīnītos ar aizspriedumiem un diskriminējošu attieksmi.

Mēs meklējam jaunatnes darbiniekus, kuri vēlas popularizēt pieejamu un iekļaujošu jaunatnes darbu, kuri vēlas uzlabot paši savu profesionālo pieredzi. Tāpat apmācības sniegs iespēju tīkloties un veidot sadarbību ar jaunatnes darba speciālistiem no visas Eiropas.

Darba metodes
Apmācību metodoloģija ir balstīta uz eksperimentālo mācīšanos un neformālo izglītību, vidē, kurā dalībnieki var mācīties viens no otra (peer learning) un justies iedrošināti dalīties savā pieredzē, kā arī kritiski izvērtēt savu pieredzi.

Dažas sesijas norisināsies mazās grupās. Teorētiskās lekcijas norisināsies gan auditorijā, gan mazās grupās. Dalībniekiem tiks nodrošināta vieta, kur dalīties savā pieredzē, lai viņi vēl vairāk iesaistītos apmācību norisē.

Tāpat apmācības papildinās tiešsaistes intervijas, video, vizuālā grafika, stāstniecības metodes un atvērtās vides aktivitātes.

Mērķi:

 • nodrošināt nepieciešamās kompetences, lai iekļautu pozitīvu pieeju seksuālajai orientācijai, dzimumu identitātei un izpausmei jaunatnes darbā;
 • izzināt specifiku un izaicinājumus, strādājot ar LGBT jauniešiem;
 • apskatīt grūtības ar kurām saskaras LGBT kopienas jaunieši;
 • rast risinājumu, kā praktiķi var kļūt par pozitīvo izmaiņu un izaugsmes fasilitatoriem;
 • piedāvāt dalībniekiem telpu personīgajai izaugsmei;
 • vairāk cilvēku zināšanas par šo kopienu un viņu pieņemšanu Eiropas Savienībā;
 • aizsniegt pilsoņus, stiprināt dažādību un mazināt diskrimināciju;
 • atbalstīt cilvēkus, kuri ir atbildīgi par LGBT kopienas cilvēku vienlīdzīgu tiesību popularizēšanu;
 • izmantot programmu „Erasmus+” kā rīku, lai īstenotu projektus, kas popularizē LGBT tiesības, cilvēktiesības un vienlīdzību.

Lejupielādei darba kārtība: TCA2017_QueerItUp_TIMETABLE.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 17. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/queer-it-up-including-sexual-orientation-and-gender-identity-and-expression-in-youth-work-practice.6691/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv