Q & A: mediju un informācijas pratība + darbs ar jaunatni

Viltus ziņas, kiberhuligānisms, kristikā domāšana un aktīva dalība pilsonsikājā dzīvē. Dzimumu atspoguļojums medijos? Aktīvisms? Sociālās kustības, kā Black Lives Matter? Donalds Tramps? Kāds tam ir sakars ar darbu ar jaunatni un informācijas pratību? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, SALTO-Youth Resursu centrs 29. oktobrī no plkst. 16:00 - 17:15 organizē tiešsaistes jautājumu un atbilžu (Q & A) sesiju par plašsaziņas līdzekļu un informācijas pratību saistībā ar darbu ar jaunatni. Dalībai mācībās līdz 27. oktobrim ir nepieciešams reģistrēties SALTO Youth Resursu centra vietnē.

28. oktobrī pieeja Q & A sesijai platformā Zoom tiks nosūtīta tikai apstiprinātajiem pasākuma dalībniekiem.

ES Jaunatnes stratēģijā uzsvērta nepieciešamība sniegt jauniešiem digitālās prasmes, veicināt kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi. Stratēģijā teikts, ka digitālās tehnoloģijas daudzos veidos ir mainījušas jauniešu dzīvi, un lēmumpieņēmējiem ir jāņem vērā gan iespējas, gan izaicinājumi.

Spēja atrast informāciju un analizēt un izprast daudzveidīgo MIL pasauli ir būtiskas pilsoniskās sabiedrības prasmes.

Sesijas laikā tiks atbildēts uz tādiem jautājumiem kā:

  • Kāpēc jaunatnes darbam vajadzētu iesaistīties mediju un informācijas pratības izglītībā? Ko darbs ar jaunati var darīt?
  • Kā jaunatnes darbs var veicināt mediju pratību?
  • Vai ir kādi iedvesomojoši piemēri un projekti?
  • Kādas prasmes ir nepieciešamas jaunatnes darbiniekiem, lai veicinātu kritisko domāšanu un informācijas pratību?
  • Kādi ir lielākie izaicinājumi, tendences un kā tie var ietekmēt darbu ar jaunatni?
  • Kādas ir sekas, ja mediju pratība netiek pilnveidota? Kā tas ietekmē mūsu pilsonisko aktivitāti?

Uz jautājumiem atbildēs:

Ēvalds Rupkus - projektu vadītājs, treneris un autors jaunatnes, mediju un informācijas pratības jomās. Viņš ir strādājis Lietuvas Jaunatnes padomē, Eurodesk Lietuva, Gētes institūtā, ERYICA un Vācijas Starptautiskajā jaunatnes dienestā. Šobrīd viņš strādā Deutsche Welle Akademie Mediju attīstības Āzijas un Eiropas nodaļā. Tur viņš koncentrējas uz mediju pratības tematiem un mācību programmu izstrādi tādās valstīs kā Mongolija, Moldova, Ukraina vai Baltija.

Maija Klasena - žurnālistikas specialiste, kas pētījusi informācijas traucējumus galvenajos medijos Igaunijā, un raksta maģistra darbu par Igaunijas un NATO kiberdrošības stratēģisko vēstījumu veidošanu vietējos medijos. Viņas pētījumi ir atklājuši, ka mediju pratība ir psiholoģiskās pašaizsardzības sastāvdaļa, kas nepieciešama ikvienam, bet ne visiem tā ir pieejama. Nākamos gadus viņa pavadīs, mēģinot apvienot savu pieredzi neformālajā izglītībā ar formālās izglītības kompetencēm, lai izstrādātu ilgtermiņa risinājumus, lai uzlabotu digitālās prasmes kopienās, kur šīs prasmes ir nepietiekamas.

Jautājumu un atbilžu sesiju vadīs Melika Hirmo - SALTO Līdzdalības un Informācijas Resursu centra koordinatore.

Papildu informācija:
Laura Reisele
Projektu koordinatore
laura.reisele@jaunatne.gov.lv
Tel. 67358061