Publicēti 2018. gada 2. projektu konkursā apstiprinātie Stratēģiskās partnerības projekti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Konkursu rezultāti” ir publicēti 2018. gada 2. projektu konkursa rezultāti, tostarp zināmi apstiprinātie Stratēģiskās partnerības projekti.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2018. gada 2. projektu konkursā tika iesniegti 117 projektu pieteikumi.

    Jauniešu apmaiņas – 57 projektu pieteikumi;
    Eiropas Brīvprātīgā darbs – 16 projektu pieteikumi;
    Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
    Stratēģiskās partnerības - 13 projektu pieteikumi;
    Strukturētais dialogs - 5 projektu pieteikumi.

Atgādinām, ka projektu pieteikumu iesniegšana 2018. gada 3. projektu konkursā iespējama tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ līdz 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika.